Subsidiaries

Petrolimex SAIGON
02:58' PM - Thursday, 27/06/2013

No.

Name of subsidiaries

Address

Telephone

Fax

1

Nha Be Oil Terminal

Ward 6, Nha Be Town, Nha Be District, Ho Chi Minh City

08.38738586

08.38738587

08.38738588

08.38738580

2

Retail Petroleum Enterprise

15 Le Duan Street – Ben Nghe Ward – District 1 – Ho Chi Minh City

08.38292081

08.38222081

3

Commercial and Engineering Services Enterprise Petrolimex Sai Gon

15 Le Duan Street – Ben Nghe Ward – District 1 – Ho Chi Minh City

08.38292081

08.38222081

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn