Petrolimex SAIGON

Lịch kho xuất hàng

Petrolimex Sài Gòn
10:52' SA - Thứ tư, 08/05/2019

LỊCH XUẤT HÀNG THÁNG 06/2019

Ngày

Kho xuất bộ

Kho xuất thủy

Xuất ngày

(07h00-16h00)

Xuất đêm

(18h30-22h00)

Thứ 2 – 27/05

A-B-C

B

A-B-C

Thứ 3 – 28/05

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 4 – 29/05

A-B-C

B

A-B-C

Thứ 5 – 30/05

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 6 – 31/05

A-B-C

B

A-B-C

Thứ 7 – 01/06

A-B-C

A

A-B-C

Chủ nhật – 02/06

-

B

-

Thứ 2 – 03/06

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 3 – 04/06

A-B-C

B

A-B-C

Thứ 4 – 05/06

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 5 – 06/06

A-B-C

B

A-B-C

Thứ 6 – 07/06

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 7 – 08/06

A-B-C

B

A-B-C

Chủ nhật – 09/06

-

A

-

Thứ 2 – 10/06

A-B-C

B

A-B-C

Thứ 3 – 11/06

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 4 – 12/06

A-B-C

B

A-B-C

Thứ 5 – 13/06

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 6 – 14/06

A-B-C

B

A-B-C

Thứ 7 – 15/06

A-B-C

A

A-B-C

Chủ nhật – 16/06

-

B

-

Thứ 2 – 17/06

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 3 – 18/06

A-B-C

B

A-B-C

Thứ 4 – 19/06

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 5 – 20/06

A-B-C

B

A-B-C

Thứ 6 – 21/06

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 7 – 22/06

A-B-C

B

A-B-C

Chủ nhật – 23/06

-

A

-

Thứ 2 – 24/06

A-B-C

B

A-B-C

Thứ 3 – 25/06

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 4 – 26/06

A-B-C

B

A-B-C

Thứ 5 – 27/06

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 6 – 28/06

A-B-C

B

A-B-C

Thứ 7 – 29/06

A-B-C

A

A-B-C

Chủ nhật – 30/06

-

B

-

Cơ cấu mặt hàng:

- Kho A : Xăng E5 RON 92-II, Xăng RON 95-IV, DO 0.001%S-V, DO 0.05S-II, FO 380, FO 3.0S, FO 3.5S, Jet A-1.
- Kho B : Xăng RON 95-III, Xăng RON 95-IV, DO 0.001%S-V, DO 0.05%S-II, Jet A-1.
- Kho C: Xăng E5 RON 92-II, Xăng RON 95-III, DO 0.05%S-II, KO.

BẢN ĐỒ CHXD PETROLIMEX

Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn