Petrolimex SAIGON

Tập trung thực hiện đồng bộ hoàn thành Nghị quyết 2015 - 2020

Nguyễn Thị Hải AnUV. BCH Đảng ủy - Petrolimex Sài Gòn
08:00' SA - Thứ hai, 18/03/2019

Sáng ngày 14.3.2019, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Khu vực II tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 & Sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại tòa nhà Petrolimex Sài Gòn - 15 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 của Đảng bộ Petrolimex Sài Gòn

Dự chỉ đạo hội nghị, có Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương (DNTMTW) tại TP. Hồ Chí Minh Đỗ Đức Thiện, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Trần Minh Hải cùng đại diện các Ban của Đảng ủy Khối; Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn), BCH Đảng bộ BP Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (TKNB), Xí nghiệp Bán lẻ Xăng dầu (XNBL) cùng Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc và các Đảng viên được biểu dương khen thưởng năm 2018.

Năm 2018, với nỗ lực quyết tâm cao của tập thể cán bộ, đảng viên, Người lao động toàn Công ty cùng với sự chỉ đạo, giúp đỡ của Đảng ủy Khối, Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch SXKD Tập đoàn giao: Lợi nhuận, nộp ngân sách, sản lượng qua kho, bán lẻ, doanh thu dịch vụ đều tăng trưởng; đảm bảo an toàn mọi mặt, nội bộ đoàn kết, việc làm và thu nhập người lao động được cải thiện và cao hơn năm trước.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên cùng chất lượng sinh hoạt Chi bộ tiếp tục được tăng cường, củng cố và nâng cao. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết TW 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; triển khai sâu rộng việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia các hoạt động phong trào, công tác từ thiện xã hội do Đảng, Nhà nước và địa phương phát động, các tổ chức đoàn thể đều đạt vững mạnh, xuất sắc.

Năm 2019, Đảng bộ Công ty tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức đoàn thể để lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ SXKD. Thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, chủ động nắm bắt, phản ánh, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động. Tổ chức quán triệt kịp thời các Nghị quyết, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch, công tác kiểm tra giám sát, công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới nhằm nâng cao chất lượng đảng viên. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, nâng cao đời sống người lao động. Phấn đấu 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, 90% số chi/đảng bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh; Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh, xuất sắc; gắn kết chặt chẽ hoạt động của các đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cùng nhau xây dựng Petrolimex Sài Gòn phát triển bền vững.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP. Hồ Chí Minh Đỗ Đức Thiện và Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn xăng dầu Việt nam Trần Minh Hải ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của BTV, BCH Đảng ủy Petrolimex Sài Gòn đã triển khai tốt nhiệm vụ SXKD cùng công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, nhấn mạnh phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ Công ty cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được để triển khai các Nghị quyết của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, tổ chức và xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết, nghiên cứu sáng tạo trong việc tuyên truyền phổ biến các Nghị quyết cùng các đường lối, chính sách của Đảng để từng cán bộ đảng viên nhận thức được đầy đủ, thiết thực hơn nữa. Chuẩn bị tốt những bước đi, nguồn nhân lực để đáp ứng những yêu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn sắp tới.

Bí thư Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP. Hồ Chí Minh Đỗ Đức Thiện (hình trái) Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Petrolimex Trần Minh Hải (hình phải) ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ Petrolimex Sài Gòn trong công tác xây dựng Đảng

Thay mặt BCH Đảng bộ cùng toàn thể Đảng viên, Bí thư Đảng ủy Petrolimex Sài Gòn Trịnh Bá Bộ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời với những tình cảm quý báu của các cấp Lãnh đạo, của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tập đoàn đã dành cho Đảng bộ Công ty trong suốt thời gian qua. Đồng thời cam kết sẽ triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao để xây dựng Đảng bộ Petrolimex Sài Gòn ngày càng phát triển lớn mạnh.

Bí thư Trịnh Bá Bộ tin tưởng, với tinh thần đoàn kết phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động và sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp Lãnh đạo và các cơ quan hữu quan, nhất định Đảng bộ Công ty sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và tập trung phấn đấu hoàn thành đồng bộ Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời, tiếp tục giữ vững mục tiêu xây dựng Đảng bộ Petrolimex Sài Gòn: "Trong sạch - Vững mạnh - Tiêu biểu" - "để tiến xa hơn".

Phó bí thư Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP. Hồ Chí Minh - Bí thư Đảng ủy Petrolimex Sài Gòn Trịnh Bá Bộ chủ trì và kết luận hội nghị

Để làm rõ những nội dung và khẳng định kết quả trong công tác xây dựng Đảng, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm thực tế nhằm cải tiến - nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức Đảng và vai trò của đảng viên, tại hội nghị các Đảng bộ bộ phận và Chi bộ trực thuộc đã tham luận với nhiều nội dung thiết thực.

Tại hội nghị, Đảng ủy Petrolimex Sài Gòn đã tổ chức biểu dương khen thưởng các tập thể đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018; khen thưởng các tập thể/cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Thay mặt BCH Đảng bộ, Phó bí thư Đảng ủy Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Danh Hùng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

UV. BCH Đảng bộ Công ty - Phó bí thư Đảng ủy TKNB Phạm Bình Phương với tham luận: "Thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XI, XII về tăng cường chỉnh đốn Đảng"

UV. BCH Đảng bộ Công ty - Phó bí thư Đảng ủy XNBL Nguyễn Thanh Hải với tham luận: "Công tác phát triển Đảng viên mới trong giai đoạn hiện nay"

Bí thư Chi bộ Kỹ thuật Công ty Lê Như Hùng với tham luận: "Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Chi bộ"

UV. BCH Đảng ủy Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Thị Hải An điều hành công tác tổ chức, khen thưởng của hội nghị

Bí thư Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP. Hồ Chí Minh Đỗ Đức Thiện (bìa phải) trao Giấy khen của Đảng bộ Petrolimex Sài Gòn tặng các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh, tiêu biểu năm 2018"

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Petrolimex Trần Minh Hải (đứng giữa) tặng các Chi bộ đạt thành tích "Học tập & làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018"

c

Bí thư Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP. Hồ Chí Minh Đỗ Đức Thiện (thứ 4, từ phải qua) trao Giấy khen của Đảng bộ Petrolimex Sài Gòn tặng các Đảng viên đạt thành tích "Học tập & làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018"

Phó bí thư Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Quang (thứ 3, từ trái qua) trao Giấy khen của Đảng bộ Petrolimex Sài Gòn tặng các Chi bộ đạt danh hiệu "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018"

Phó bí thư Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP. Hồ Chí Minh Trịnh Bá Bộ trao ...

Phó bí thư Đảng ủy Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh ...

Phó bí thư Đảng ủy Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Danh Hùng trao Giấy khen của Đảng bộ Công ty tặng các cá nhân đạt danh hiệu "Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018"

Ảnh: Thanh Hương

BẢN ĐỒ CHXD PETROLIMEX

Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn