Hỗ trợ

Chia sẻ

Phiếu an toàn hoá chất (MSDS)

Căn cứ các quy định và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Hóa chất,Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)thông báo một số nội dung vềPhiếu an toàn hóa chất – Material Safety Data Sheet (MSDS)đối với các mặt hàng sau:

1.Xăng không chì RON 95;

2.Xăng không chì 5% Ethanol;

3.Dầu diesel (các loại);

4.Dầu hoả (các loại);

5.Nhiên liệu đốt lò (các loại);

Phiếu an toàn hóa chất là tài liệu thiết yếu cung cấp thông tin, khuyến cáo về tính chất hàng hóa; đảm bảo an toàn trong sử dụng, tồn chứa, vận chuyển; các biện pháp phòng ngừa, xử lý tai nạn; thải bỏ an toàn sản phẩm đến các khách hàng tham gia vào quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển, tồn trữ, mua bán và người tiêu dùng cuối cùng.

(Click here for the English version:/content/support/material-safety-data-sheet-msds.html)