Petrolimex SAIGON

Lịch kho xuất hàng - Tháng 02/2014

Trần Hồng HảiPTP. Điều độ kho cảng - Petrolimex Sài Gòn
10:01' SA - Thứ năm, 23/01/2014

Tháng 02 – 2014

Ngày

Kho xuất bộ

Kho xuất thủy

Xuất ngày

Xuất đêm

Kho nghỉ

Thứ7-01

A-B

B (21 giờ)

C

A-B

Chủ nhật-02

C

Thứ 2- 03

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 3 -04

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 4- 05

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 5- 06

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 6 -07

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ7-08

A-C

C (21 giờ)

B

A-C

Chủ nhật-09

B

Thứ 2 – 10

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 3-11

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 4-12

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 5- 13

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 6 -14

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 7- 15

A-B

B (21 giờ)

C

A-B

Chủ nhật – 16

C

Thứ 2 -17

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 3- 18

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 4 -19

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 5- 20

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 6- 21

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 7- 22

A-C

C(21 giờ)

B

A-C

Chủ nhật – 23

B

Thứ 2 -24

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 3- 25

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 4-26

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 5 -27

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 6- 28

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Ghi chú: Các đêm xuất sau 21 giờ chỉ xuất Jet A1 choPA ( Vinapco không nhận hàng đêm )
Nguồn hàng hiện có tại các kho:

  • Kho A: Xăng M92, DO 0.25, DO 0.05, FO 3.0, FO 3.5, FO 380
  • Kho B: Xăng M92, Xăng M95, DO 0.25, DO 0.05 , FO 3.0
  • Kho C-D: Xăng M92, Xăng M95, DO 0.05, KO
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn