Petrolimex SAIGON

Lịch kho xuất hàng - Tháng 03/2015

Petrolimex Sài Gòn
07:50' SA - Thứ hai, 02/03/2015

Ngày

Kho xuất bộ

Kho xuất thủy

Xuất ngày

Xuất đêm

Kho nghỉ
buổi chiều

Chủ nhật - 01

B

Thứ 2 – 02

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 3 – 03

A-B-C

C

A-B-C

Thứ 4 – 04

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 5 – 05

A-B-C

C

A-B-C

Thứ 6 – 06

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 7 – 07

A-C

C

A-C

Chủ nhật – 08

B

Thứ 2 – 09

A-B-C

C

A-B-C

Thứ 3 – 10

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 4 – 11

A-B-C

C

A-B-C

Thứ 5 – 12

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 6 – 13

A-B-C

C

A-B-C

Thứ 7 -14

A-C

C

C

A-B

Chủ nhật – 15

B

Thứ 2 – 16

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 3 – 17

A-B-C

C

A-B-C

Thứ 4 – 18

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 5 – 19

A-B-C

C

A-B-C

Thứ 6 – 20

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 7 – 21

A-C

C

A-C

Chủ nhật – 22

B

Thứ 2 – 23

A-B-C

C

A-B-C

Thứ 3 – 24

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 4 – 25

A-B-C

C

A-B-C

Thứ 5 – 26

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 6- 27

A-B-C

C

A-B-C

Thứ 7- 28

A-C

C

A-C

Chủ nhật – 29

B

Thứ 2 – 30

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 3 – 31

A-B-C

C

A-B-C

Ghi chú : Các ngaỳ kho B xuất hàng đường bộ thời gian xuất Jet A1 cho PA đến 17 giờ.
Nguồn hàng hiện có tại các kho :

  • Kho A : Xăng M92, DO 0.25,DO 0.05, FO 3.0, FO 3.5, Jet A1
  • Kho B : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.25, DO 0.05, Jet A1
  • Kho C-D : Xăng M92, Xăng M95, KO, DO 0.05, Jet A1
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn