Petrolimex SAIGON

Lịch kho xuất hàng - Tháng 06/2014

Trần Hồng HảiPTP. Điều độ kho cảng - Petrolimex Sài Gòn
08:32' SA - Thứ tư, 28/05/2014

Tháng 6 - 2014

Ngày

Kho xuất bộ

Kho xuất thủy

Xuất ngày

Xuất đêm

Kho nghỉ

Chủ nhật - 01

B

Thứ 2 - 02

A-B-C

C (21 giờ)

-

A-B-C

Thứ 3 - 03

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 4 - 04

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 5- 05

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 6 -06

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 7- 07

A-B

B (21 giờ)

C

A-B

Chủ nhật – 08

C

Thứ 2 -09

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 3- 10

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 4 -11

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 5- 12

A-B-C

C (21 giờ )

-

A-B-C

Thứ 6- 13

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 7- 14

A-C

C (21 giờ)

B

A-C

Chủ nhật –15

B

Thứ 2 -16

A-B-C

C (21 giờ)

-

A-B-C

Thứ 3- 17

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 4-18

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 5 -19

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 6- 20

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 7- 21

A-B

B (21 giờ)

C

A-B

Chủ nhật – 22

C

Thứ 2- 23

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 3- 24

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 4- 25

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 5- 26

A-B-C

B (21 giờ)

-

A-B-C

Thứ 6- 27

A-B

C (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 7- 28

A-C

B (21 giờ)

B

A-C

Chủ nhật - 29

B

Thứ 2- 30

A-B-C

B (21 giờ)

-

A-B-C

Ghi chú : Các đêm xuất sau 21 giờ chỉ xuất Jet A1 cho PA (Vinapco không nhận hàng đêm)

Nguồn hàng hiện có tại các kho :

  • Kho A : Xăng M92, DO 0.25, DO 0.05, FO 3.0, FO 3.5, FO 380
  • Kho B : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.25, DO 0.05 ,Jet A1
  • Kho C : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.05, KO ,Jet A1
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn