Petrolimex SAIGON

Lịch kho xuất hàng - Tháng 06/2015

Petrolimex Sài Gòn
09:16' SA - Thứ hai, 08/06/2015

Ngày

Kho xuất bộ

Kho xuất thủy

Xuất ngaày

Xuất đêm

Kho nghỉ
buổi chiều

Thứ 2 – 01

A-B-C

C

B

A-B-C

Thứ 3 – 02

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 4 – 03

A-B-C

C

B

A-B-C

Thứ 5 – 04

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 6 – 05

A-B-C

C

B

A-B-C

Thứ 7 -06

A-B-C

B

C

A-B-C

Chủ nhật – 07

C

Thứ 2 – 08

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 3 – 09

A-B-C

C

B

A-B-C

Thứ 4 – 10

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 5 – 11

A-B-C

C

B

A-B-C

Thứ 6 – 12

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 7 –13

A-B-C

C

B

A-B-C

Chủ nhật – 14

B

Thứ 2 – 15

A-B-C

C

B

A-B-C

Thứ 3 – 16

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 4 – 17

A-B-C

C

B

A-B-C

Thứ 5 – 18

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 6- 19

A-B-C

C

B

A-B-C

Thứ 7- 20

A-B-C

B

C

A-B-C

Chủ nhật – 21

C

Thứ 2 – 22

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 3 –23

A-B-C

C

B

A-B-C

Thứ 4 – 24

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 5–25

A-B-C

C

B

A-B-C

Thứ 6-26

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 7 - 27

A-B-C

C

B

A-B-C

Chủ nhật –28

B

Thứ 2-29

A-B-C

C

B

A-B-C

Thứ 3 - 30

A-B-C

B

C

A-B-C

Ghi chú :Các ngày kho B xuất hàng đường bộ đêm thời gian xuất Jet A1 cho PA đến 21h.
Nguồn hàng hiện có tại các kho :

  • Kho A : Xăng M92, DO 0.25,DO 0.05, FO 3.0, FO 3.5, Jet A1
  • Kho B : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.25, DO 0.05, Jet A1
  • Kho C-D : Xăng M92, Xăng M95, KO, DO 0.05, Jet A1
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn