Petrolimex SAIGON

Lịch kho xuất hàng - Tháng 08/2013

Trần Hồng HảiPhó trưởng phòng Điều độ kho cảng
08:05' SA - Thứ năm, 01/08/2013

Tháng 08 – 2013

Ngày

Kho xuất bộ

Kho xuất thủy

Xuất ngày

Xuất đêm

Kho nghỉ

Thứ 5- 01

A-C

C (21giờ )

B

A-B-C

Thứ 6 -02

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ7-03

A-C

C (21 giờ )

B

A-C

Chủ nhật-04

B

Thứ 2- 05

A-C

C ( 21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 3 -06

A-B

B(21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 4- 07

A-C

C(21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 5- 08

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 6 -09

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ7-10

A-B

B (24 giờ )

C

A-B

Chủ nhật-11

C

Thứ 2- 12

A-B

B(21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 3 -13

A-C

C(21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 4- 14

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 5- 15

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 6 -16

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ7-17

A-C

C(21 giờ)

B

A-C

Chủ nhật-18

B

B (24 giờ )

Thứ 2 - 19

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 3-20

A-B

B(21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 4-21

A-C

C(21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 5- 22

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 6 -23

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 7- 24

A-B

B (24 giờ )

C

A-B

Chủ nhật - 25

C

Thứ 2 -26

A-B

B(21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 3- 27

A-C

C(21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 4 -28

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 5- 29

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 6- 30

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 7- 31

A-C

C (24 giờ )

B

A-C

Ghi chú : Các đêm xuất sau 21 giờ chỉ xuất Jet A1 cho VINAPCO và PA

Nguồn hàng hiện có tại các kho :

-Kho A : Xăng M92, DO 0.25, DO 0.05, FO 3.0, FO 3.5, FO 380

-Kho B : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.25, DO 0.05 , FO 3.0

-Kho C : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.05, KO

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn