Petrolimex SAIGON

Lịch kho xuất hàng - Tháng 08/2014

P. Điều độ kho cảng - TKNBPetrolimex Sài Gòn
12:50' CH - Thứ năm, 31/07/2014

Tháng 8 - 2014

Ngày

Kho xuất bộ

Kho xuất thủy

Xuất ngày

Xuất đêm

Kho nghỉ

Thứ 6 -01

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 7- 02

A-B

B (21 giờ)

C

A-B

Chủ nhật – 03

C

Thứ 2 -04

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 3- 05

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 4 -06

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 5- 07

A-B-C

C (21 giờ )

-

A-B-C

Thứ 6- 08

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 7- 09

A-C

C (21 giờ)

B

A-C

Chủ nhật –10

B

Thứ 2 -11

A-B-C

C (21 giờ)

-

A-B-C

Thứ 3- 12

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 4-13

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 5 -14

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 6- 15

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 7- 16

A-B

B (21 giờ )

C

A-B

Chủ nhật – 17

C

Thứ 2- 18

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 3- 19

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 4- 20

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 5- 21

A-B-C

C (21 giờ )

-

A-B-C

Thứ 6- 22

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 7- 23

A-C

C (21 giờ )

B

A-C

Chủ nhật – 24

B

Thứ 2- 25

A-B-C

C (21 giờ )

-

A-B-C

Thứ 3- 26

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 4 -27

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 5- 28

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 6- 29

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 7 -30

A-B

B (21 giờ )

C

A-B

Chủ nhật – 31

C

Ghi chú : Các đêm xuất sau 21 giờ chỉ xuất Jet A1 cho PA ( Vinapco không nhận hàng đêm )

Nguồn hàng hiện có tại các kho :

  • Kho A : Xăng M92, DO 0.25, DO 0.05, FO 3.0, FO 3.5, FO 380
  • Kho B : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.25, DO 0.05 ,Jet A1
  • Kho C : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.05, KO ,Jet A1
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn