Petrolimex SAIGON

Lịch kho xuất hàng - Tháng 10/2013

Trần Hồng HảiPhó trưởng phòng Điều độ kho cảng
11:58' SA - Thứ sáu, 27/09/2013

Tháng 10 – 2013

Ngày

Kho xuất bộ

Kho xuất thủy

Xuất ngày

Xuất đêm

Kho nghỉ

Thứ 3 -01

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 4- 02

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 5- 03

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 6 -04

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 7-05

A-B

B (21 giờ )

C

A-B

Chủ nhật-06

C

Thứ 2- 07

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 3 -08

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 4- 09

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 5- 10

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 6 -11

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 7-12

A-C

C (21 giờ)

B

A-C

Chủ nhật-13

B

Thứ 2 - 14

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 3- 15

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 4- 16

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 5- 17

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 6 -18

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 7- 19

A-B

B (21 giờ )

C

A-B

Chủ nhật – 20

C

Thứ 2 -21

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 3- 22

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 4 -23

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 5- 24

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 6- 25

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 7 -26

A-C

C (21 giờ )

B

A-C

Chủ nhật -27

B

Thứ 2- 28

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 3- 29

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 4- 30

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 5- 31

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Ghi chú : Các đêm xuất sau 21 giờ chỉ xuất Jet A1 cho PA ( Vinapco không nhận hàng ban đêm )

Nguồn hàng hiện có tại các kho :

- Kho A : Xăng M92, DO 0.25, DO 0.05, FO 3.0, FO 3.5, FO 380

- Kho B : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.25, DO 0.05 , FO 3.0

- Kho C : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.05, KO

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn