Petrolimex SAIGON

Lịch kho xuất hàng - Tháng 11/2013

Trần Hồng HảiPTP. Điều độ kho cảng - Petrolimex SAIGON
01:54' CH - Thứ ba, 29/10/2013

Tháng 11 – 2013

Ngày

Kho xuất bộ

Kho xuất thủy

Xuất ngày

Xuất đêm

Kho nghỉ

Thứ 6 -01

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 7-02

A-B

B (21 giờ )

C

A-B

Chủ nhật-03

C

Thứ 2- 04

A-B

B ( 21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 3 -05

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 4- 06

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 5- 07

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 6 -08

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 7-09

A-C

C (21 giờ )

B

A-C

Chủ nhật-10

B

Thứ 2- 11

A-B-C

C (21 giờ)

A-B-C

Thứ 3 -12

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 4- 13

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 5- 14

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 6 -15

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 7-16

A-B

B (21 giờ)

C

A-B

Chủ nhật-17

C

Thứ 2 – 18

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 3- 19

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 4- 20

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 5- 21

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 6 -22

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 7- 23

A-C

C (24 giờ )

B

A-C

Chủ nhật – 24

B

Thứ 2 -25

A-B-C

C (21 giờ)

A-B-C

Thứ 3- 26

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 4 -27

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 5- 28

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 6- 29

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 7- 30

A-B

B (21 giờ)

C

A-B

Ghi chú : Các đêm xuất sau 21 giờ chỉ xuất Jet A1 cho PA ( Vinapco không nhận hàng đêm )

Nguồn hàng hiện có tại các kho :

- Kho A : Xăng M92, DO 0.25, DO 0.05, FO 3.0, FO 3.5, FO 380

- Kho B : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.25, DO 0.05 , FO 3.0

- Kho C-D : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.05, KO

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn