Petrolimex SAIGON

Lịch kho xuất hàng - Tháng 4/2017

Petrolimex Sài Gòn
03:46' CH - Thứ năm, 30/03/2017

Ngày

Kho xuất bộ

Kho xuất thủy

Xuất ngày

Xuất đêm

Kho nghỉ

buổi chiều

Thứ 7 – 01

A-B-C

A

A-B-C

Chủ nhật – 02

A

Thứ 2 – 03

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 3 – 04

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 4 – 05

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 5 – 06

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 6 – 07

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 7 – 08

A-B-C

A

A-B-C

Chủ nhật – 09

A

Thứ 2 – 10

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 3 – 11

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 4 – 12

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 5 – 13

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 6 – 14

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 7 – 15

A-B-C

A

A-B-C

Chủ nhật –16

A

Thứ 2 – 17

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 3 – 18

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 4 – 19

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 5 – 20

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 6 – 21

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 7 – 22

A-B-C

A

A-B-C

Chủ nhật – 23

A

Thứ 2 – 24

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 3 – 25

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 4 – 26

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 5 – 27

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 6 – 28

A-B-C

A

A-B-C

Thứ 7 – 29

A-B-C

A

A-B-C

Chủ nhật – 30

A

Nguồn hàng hiện có tại các kho :

- Kho A : Xăng RON 92-II, Xăng E5, Xăng RON 95- IV, DO 0.05%S, FO 380, FO 3.0S,

FO 3.5S, Jet A-1

- Kho B : Xăng RON 92-II, Xăng RON 95-III, DO 0.05%S, Jet A-1

- Kho C-D : Xăng RON 92-II, Xăng RON 95-III, DO 0.05%S, KO

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn