Petrolimex SAIGON

Lịch kho xuất hàng - Tháng 02/2015

Petrolimex Sài Gòn
01:55' CH - Thứ năm, 29/01/2015

Ngày

Kho xuất bộ

Kho xuất thủy

Xuất ngày

Xuất đêm

Kho nghỉ

Chủ nhật - 01

C

Thứ 2 - 02

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 3 - 03

A-B-C

C

B

A-B-C

Thứ 4 - 04

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 5- 05

A-B-C

C

B

A-B-C

Thứ 6 -06

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 7- 07

A-B-C

C

B

A-C

Chủ nhật – 08

B

Thứ 2 -09

A-B-C

C

B

A-B-C

Thứ 3- 10

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 4 -11

A-B-C

C

B

A-B-C

Thứ 5- 12

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 6- 13

A-B-C

C

B

A-B-C

Thứ 7- 14

A-B-C

B

C

A-B

Chủ nhật –15

C

Thứ 2 -16

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 3- 17

A-B-C

C

B

A-B-C

Thứ 4-18

Thứ 5 -19

Thứ 6- 20

Thứ 7- 21

Chủ nhật – 22

Thứ 2- 23

A-B-C

C

B

A-B-C

Thứ 3- 24

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 4- 25

A-B-C

C

B

A-B-C

Thứ 5- 26

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 6- 27

A-B-C

C

B

A-B-C

Thứ 7- 28

A-B-C

B

C

A-C

Ghi chú:Các đêm xuất sau 21 giờ chỉ xuất Jet A1 cho PA (Vinapco không nhận hàng đêm)
Nguồn hàng hiện có tại các kho :

  • Kho A: Xăng RON 92, DO 0.25S, DO 0.05S, FO 3.0S, FO 3.5S, FO 380
  • Kho B: Xăng RON 92, Xăng RON 95, DO 0.25S, DO 0.05S, Jet A1
  • Kho C: Xăng RON 92, Xăng RON 95, DO 0.05S, KO, Jet A1
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn