Petrolimex SAIGON

Chứng nhận hợp quy Xăng E5 RON 92 - II

BBT websitePetrolimex Sài Gòn
11:58' SA - Thứ ba, 05/10/2021

Tháng 10/2021, sản phẩm Xăng E5 RON 92 - II (phương pháp pha chế In-Line) đã được Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) đánh giá và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2009/BKHCN theo phương thức 5.

Tháng 9/2021 Quacert đánh giá và cấp lại Giấy chứng nhận sản phẩm Xăng E5 RON 92 - II theo phương thức 5 phù hợp QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi QCVN 01:2017 và được phép sử dụng dầu hợp quy (CR), hiệu lực chứng nhận từ ngày 11/09/2021 đến ngày 10/09/2024.

Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia ngày 01.10.2021

Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2015/BKHCN theo phương thức 5

Ngày 11/09/2018, sản phẩm Xăng E5 RON 92 - II (phương pháp pha chế In-Tank) được Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST3) đánh giá và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm Xăng E5 RON 92 - II theo phương thức 5 phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi QCVN 01:2017, hiệu lực chứng nhận từ ngày 11/09/2018 đến ngày 10/09/2021.

Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận sản phẩm Xăng E5 RON 92 - II theo phương thức 5 phù hợp QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi QCVN 01:2017

Giấy chứng nhận sản phẩm Xăng E5 RON 92 - II theo phương thức 5 phù hợp QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi QCVN 01:2017

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn