Lịch kho xuất hàng - Tháng 10/2014

Petrolimex SAIGON
07:39' SA - Thứ ba, 30/09/2014

Tháng 10 – 2014

Ngày

Kho xuất bộ

Kho xuất thủy

Xuất ngày

Xuất đêm

Kho nghỉ

Thứ 4 -01

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 5- 02

A-B-C

C (21 giờ )

-

A-B-C

Thứ 6- 03

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 7- 04

A-C

C (21 giờ)

B

A-C

Chủ nhật –05

B

Thứ 2 -06

A-B-C

C (21 giờ)

-

A-B-C

Thứ 3- 07

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 4-08

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 5 -09

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 6- 10

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 7- 11

A-B

B (21 giờ )

C

A-B

Chủ nhật – 12

C

Thứ 2- 13

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 3- 14

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 4- 15

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 5- 16

A-B-C

C (21 giờ )

-

A-B-C

Thứ 6- 17

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 7- 18

A-C

C (21 giờ )

B

A-C

Chủ nhật – 19

B

Thứ 2- 20

A-B-C

C (21 giờ )

-

A-B-C

Thứ 3- 21

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 4 -22

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 5- 23

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 6- 24

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 7 -25

A-B

B (21 giờ )

C

A-B

Chủ nhật -26

C

Thứ 2- 27

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 3-28

A-C

C ( 21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 4- 29

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 5-30

A-B-C

C ( 21 giờ )

-

A-B-C

Thứ 6-31

A-B

B ( 21 giờ )

C

A-B-C

Ghi chú : Các đêm xuất sau 21 giờ chỉ xuất Jet A1 cho PA ( Vinapco không nhận hàng đêm )
Nguồn hàng hiện có tại các kho :

  • Kho A : Xăng M92, DO 0.25, DO 0.05, FO 3.0, FO 3.5, FO 380
  • Kho B : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.25, DO 0.05 ,Jet A1
  • Kho C : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.05, KO ,Jet A1
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn