Lịch kho xuất hàng - Tháng 8/2017

Petrolimex Sài Gòn
02:42' CH - Thứ hai, 31/07/2017

Ngày/Giờ

7.00 -18.00

Kho xuất bộ

Kho xuất thủy

Thứ 3 – 01

A-B-C

A-B-C

Thứ 4 – 02

A-B-C

A-B-C

Thứ 5 – 03

A-B-C

A-B-C

Thứ 6 – 04

A-B-C

A-B-C

Thứ 7 – 05

A-B-C

A-B-C

Chủ nhật –06

A

Thứ 2 – 07

A-B-C

A-B-C

Thứ 3 – 08

A-B-C

A-B-C

Thứ 4 – 09

A-B-C

A-B-C

Thứ 5 – 10

A-B-C

A-B-C

Thứ 6 – 11

A-B-C

A-B-C

Thứ 7 – 12

A-B-C

A-B-C

Chủ nhật –13

A

Thứ 2 – 14

A-B-C

A-B-C

Thứ 3 – 15

A-B-C

A-B-C

Thứ 4 – 16

A-B-C

A-B-C

Thứ 5 – 17

A-B-C

A-B-C

Thứ 6 – 18

A-B-C

A-B-C

Thứ 7 – 19

A-B-C

A-B-C

Chủ nhật –20

A

Thứ 2 – 21

A-B-C

A-B-C

Thứ 3 – 22

A-B-C

A-B-C

Thứ 4 – 23

A-B-C

A-B-C

Thứ 5 – 24

A-B-C

A-B-C

Thứ 6 – 25

A-B-C

A-B-C

Thứ 7 – 26

A-B-C

A-B-C

Chủ nhật –27

A

Thứ 2 – 28

A-B-C

A-B-C

Thứ 3 – 29

A-B-C

A-B-C

Thứ 4 – 30

A-B-C

A-B-C

Thứ 5 – 31

A-B-C

A-B-C

Nguồn hàng hiện có tại các kho :

- Kho A : Xăng RON 92-II, Xăng E5, Xăng RON 95- IV, DO 0.05%S, FO 380, FO 3.0S,

FO 3.5S, Jet A-1

- Kho B : Xăng RON 92-II, Xăng RON 95-III, DO 0.05%S, Jet A-1

- Kho C-D : Xăng RON 92-II, Xăng E5, Xăng RON 95-III, DO 0.05%S, KO

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn