Mother, I'm coming home! (1)

Nam PhuongWebsite Editorial Board - Petrolimex Saigon
04:17' PM - Wednesday, 07/02/2018

loading...

On January 26th.2018, Traditional Lunar New Year (Tet) of 2018 in coming, the Social Work Team from Petrolimex Saigon visited Vietnamese Heroic Mothers and War Invalids and Martys's families in Cu Chi district, Ho Chi Minh City.

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn