Hoạt động VH & XH | 26/02/2024

Giải bóng đá mini Petrolimex Sài Gòn mở rộng 2024 thành công tốt đẹp

Sáng 22/2, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty Xăng dầu khu vực II (Petrolimex Saigon) đã tổ chức Giải bóng đá mini Petrolimex Sài Gòn mở rộng năm 2024 để chào mừng xuân Giáp Thìn và tạo không khí vui khỏe, sôi nổi, đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua cùng nhau hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG