Giới thiệu

Chia sẻ

Thành tích & Giải thưởng

Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) và các đơn vị trực thuộc đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu của Chính phủ, Bộ, Ngành và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành tích chung của Công ty Xăng dầu Khu vực II:

 • Huân chương Độc lập hạng Nhì (2015).
 • Huân chương Độc lập hạng Ba (2009).
 • Huân chương Lao động hạng Nhất (2003), hạng Nhì (1994), hạng Ba (1997, 2009).
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2003, 2012).
 • Cờ thi đua luân lưu của Chính phủ (1995, 1997, 2008).
 • Cờ thi đua của UBND TP. Hồ Chí Minh (1994).
 • Công đoàn Công ty được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2015); Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2015).
 • Đoàn Thanh niên Công ty được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 1997, Bằng khen xuất sắc 05 năm liền của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2000, Cờ thi đua của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2001, Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2002, Bằng khen của Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh các năm từ 1996-2003.

Thành tích của Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (trực thuộc Công ty):

 • Huân chương Độc lập hạng Nhì (2015).
 • Huân chương Độc lập hạng Ba (2009).
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2005, 2008, 2012, 2013).
 • Cờ thi đua luân lưu của Chính phủ (2004, 2013).
 • Huân chương Chiến công hạng Ba (1991, 1990, 1984).
 • Huân chương Lao động hạng Nhất (2001), hạng Nhì (1997), hạng Ba (1984, 1990).
 • Và hơn 40 bằng khen của Chính phủ, Thành phố, các Bộ, Ngành trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất, văn hóa thể dục thể thao, vệ sinh môi trường, …

Thành tích của Chi nhánh Xăng dầu Sài Gòn (trực thuộc Công ty):

 • Huân chương Lao động hạng Nhất (2015), hạng Nhì (2009), hạng Ba (2000);
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (1999, 2008, 2013, 2019);
 • Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ (2004, 2013);
 • Bằng khen của Bộ Công Thương (1998, 2002, 2003, 2006, 2008);
 • Cờ thi đua của Bộ Công Thương (2019);
 • Bằng khen của UBND TP. Hồ Chí Minh (2010);
 • Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ (2004, 2013);
 • Cờ truyền thống của UBND TP. Hồ Chí Minh (2019);
 • Danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" (1989, 1990, 1993, 1996).