Chính sách chất lượng

 07:40 SA @ Thứ Sáu - 26 Tháng Tư, 2024

Với mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm, việc đảm bảo chất lượng dịch vụ cung ứng xăng dầu là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn). Trong đó, việc đảm bảo chất lượng xăng dầu phân phối ra thị trường là một trong những tiêu chí quan trọng của chuỗi giá trị chất lượng dịch vụ của Công ty đã cam kết với khách hàng. 

Từ năm 1997, Petrolimex Sài Gòn đã triển khai xây dựng, áp dụng thành công Hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC Guide 25 để kiểm soát chất lượng xăng dầu trong tất cả các khâu nhập khẩu, tồn trữ và xuất phân phối ra thị trường. Hệ thống được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (VILAS) đánh giá, cấp giấy công nhận với số hiệu VILAS 48.

Sau ba lần chuyển đổi theo phiên bản ISO/IEC 17025:1999 và ISO/IEC 17025:2005,  ISO/IEC 17025:2017 đến nay phòng thử nghiệm Petrolimex Sài Gòn đã được công nhận 57 phương pháp thử và là một trong những phòng thử nghiệm có trang thiết bị hiện đại, ngang tầm khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Năm 2002, Petrolimex Sài Gòn tiếp tục triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 với phương pháp quản lý tiên tiến, tiếp cận theo quá trình (MBP) để kiểm soát chất lượng công việc trong tất cả các khâu, kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành để không ngừng hoàn thiện hệ thống quản lý, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, thỏa mãn mọi nhu cầu mong đợi và tiềm ẩn của khách hàng.

Tháng 7/2009, Petrolimex Sài Gòn chuyển đổi thành công sang phiên bản ISO 9001:2008; Tháng 4/2017 chuyển đổi sang phiên bản ISO 9001:2015 và được Bureau Veritas Certification đánh giá, tái cấp giấy chứng nhận theo phiên bản mới.

Đầu năm 2008, một lần nữa Petrolimex Sài Gòn tiếp tục khẳng định sự cam kết của mình thông qua việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp theo Tiêu chuẩn OHSAS 18001 và Hệ thống quản lý môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 14001 tại Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của Pháp luật và yêu cầu khác về phòng ngừa, đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động.

Tháng 6/2018 chuyển đổi sang phiên bản ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 và được Bureau Veritas Certification đánh giá, cấp giấy chứng nhận theo phiên bản mới.

Tháng 7/2021 Công ty tiếp tục được tổ chức BVC đánh giá và tái chứng nhận hệ thống An toàn sức khỏe môi trường cho Tổng kho xăng dầu Nhà Bè và chuyển đổi chứng nhận cho Xưởng xử lý chất thải cặn dầu phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018.

Với sự thay đổi từ phương pháp quản lý theo kinh nghiệm sang quản trị hiện đại, chuyên nghiệp và từng bước nâng tầm thành công nghệ quản trị doanh nghiệp, Petrolimex Sài Gòn đã, đang và sẽ liên tục cải tiến để thực hiện cam kết cung cấp cho khách hàng một dịch vụ với chất lượng tốt nhất, xứng tầm là một nhà cung cấp hàng đầu, đáng tin cậy trong lĩnh vực xăng dầu của Việt Nam.

Sổ tay chất lượng - an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

Nguồn:  Petrolimex Sài Gòn
Petrolimex Sài Gòn