Lĩnh vực hoạt động

Chia sẻ

Nhập khẩu ủy thác

Nhập khẩu ủy tháclà dịch vụ do Petrolimex Sài Gòn cung cấp dành cho đối tượng khách hàng có chức năng nhập khẩu xăng dầu nhưng không nhập trực tiếp từ nước ngoài. Trong trường hợp này, Quý khách hàng có thể ký hợp đồng ủy thác cho Petrolimex Sài Gòn nhập khẩu thay và thanh toán giá trị lô hàng theo đúng giá nhập khẩu cùng với mức chi phí hoa hồng đã thỏa thuận theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi.

Địa chỉ liên hệ

Khi có nhu cầu giao dịch, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tại:

Phòng Kinh doanh -Công ty Xăng dầu Khu vực II TNHH MTV (Petrolimex Sài Gòn)

Địa chỉ: 15 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 28) 38.292.081

Fax: (84 28) 38.222.082

Website:www.kv2.petrolimex.com.vn

Chuyên viên của Công ty đến tận nơi để giới thiệu, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để tư vấn các sản phẩm, dịch vụ phù hợp nhất.