Lĩnh vực hoạt động

Chia sẻ

Kiểm định phương tiện đo

Petrolimex Sài Gòn cung cấp dịch vụ “Kiểm định phương tiện đo lường”cho khách hàng nội bộ, hỗ trợ kỹ thuật theo yêu cầu dành cho khách hàng có ký hợp đồng với Công ty (khách hàng bán buôn trực tiếp, thương nhân phân phối, nhượng quyền bán lẻ xăng dầu, khách hàng tái xuất, ủy thác và giữ hộ) và khách hàng bên ngoài.

Khả năng kiểm định

TT

Lĩnh vực

Tên phương tiện đo

Phạm vi đo

Cấp chính xác

Chế độ KĐ

1

Dung tích

Bể đong cố định kiểu trụ nằm ngang

Đến 60m3

± 0,5 %

Ban đầu, định kỳ, bất thường

2

Dung tích

Xi téc ô tô

Đến 30m3

± 0,5 %

Ban đầu, định kỳ, bất thường

Địa chỉ liên hệ

Khi có nhu cầu giao dịch, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tại:

Trung tâm thử nghiệm xăng dầu -Công ty Xăng dầu Khu vực II TNHH MTV (Petrolimex Sài Gòn)

Địa chỉ: Khu phố 6, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 28) 3873 8586

Fax: (84 28) 3873 8580

Website:www.kv2.petrolimex.com.vn

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn những vấn đề liên quan đến chuyên môn khi khách hàng cần.