Lĩnh vực hoạt động

Chia sẻ

Cho thuê kho, giữ hộ

Cho thuê kholà dịch vụ do Petrolimex Sài Gòn cung cấp, dành cho đối tượng khách hàng có chức năng nhập khẩu nhưng không có kho, hoặc có kho nhưng không đủ sức chứa. Chi phí thuê kho được tính theo thỏa thuận giữa hai bên, bao gồm chi phí tiếp nhận, chi phí bảo quản, chi phí bơm rót ... và tỷ lệ hao hụt định mức.

Đối với các khách hàng không phải là đầu mối nhập khẩu, các hình thức thuê kho khác được thực hiện theo thỏa thuận giữa Công ty và khách hàng.

Giữ hộlà một dạng hình thức thuê kho, dịch vụ này phát sinh trong quá trình bán hàng. Khi khách hàng có nhu cầu, Petrolimex Sài Gòn bán hàng và giữ hộ hàng hóa cho khách hàng. Chi phí giữ hộ sẽ được tính sau ngày thứ 03 kể từ ngày khách hàng mua hàng.

Địa chỉ liên hệ

Khi có nhu cầu giao dịch, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tại:

Phòng Kinh doanh -Công ty Xăng dầu Khu vực II TNHH MTV (Petrolimex Sài Gòn)

Địa chỉ: 15 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 28) 38.292.081

Fax: (84 28) 38.222.082

Website:www.kv2.petrolimex.com.vn

Chuyên viên của Công ty đến tận nơi để giới thiệu, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để tư vấn các sản phẩm, dịch vụ phù hợp nhất.