Achievements & Awards

Petrolimex Saigon
04:21' PM - Thursday, 22/12/2011

During 45 years of constantly development, Petrolimex Saigon and its affiliates were honored to be awarded many rewards of The Government, Ministries, and Ho Chi Minh City People’s Committee.

General achivement of Petrolimex Saigon:

• Second-class Independence Medal (2015).

• Third-class Independence Medal (2009).

• First-class Labor Medal (2003), Second Class (1994), Third Class (1997, 2009).

• Certificate of Merit from the Prime Minister (2003, 2012).

• The Government's emulation flag (1995, 1997, 2008).

• Emulation flag of the City People's Committee. Ho Chi Minh City (1994).

• Labor Union of the Company was awarded the Second-class Labor Medal (2015); Emulation flag of Vietnam General Confederation of Labor (2015).

• The Youth Union of the Company was awarded the Certificate of Merit by the Prime Minister in 1997, the Merit Certificate of Excellence for 05 consecutive years by the Central Committee of Ho Chi Minh Communist Youth Union in 2000, the Emulation Flag of the Central Communist Youth Union Ho Chi Minh City in 2001, Merit of the Central Communist Youth Union Ho Chi Minh in 2002, Merit of the City Youth Union. Ho Chi Minh City from 1996-2003.

Achievement of Nha Be Oil Terminal:

• Second-class Independence Medal (2015).

• Third-class Independence Medal (2009).

• Certificate of Merit from the Prime Minister (2005, 2008, 2012, 2013).

• The Government's emulation flag (2004, 2013).

• Third Class Victory Medal (1991, 1990, 1984).

• First-class Labor Medal (2001), Second Class (1997), Third Class (1984, 1990).

• And more than 40 Certificate of Merit of The Government, Ministries in production, sports, environmental sanitation, ...

Achievement of Retail Petroleum Enterprise:

• First-class Labor Medal (2015).

• Second-class Labor Medal (2009), Third Class (2000).

• Certificate of Merit from the Prime Minister (1999, 2008, 2013, 2019).

• Certificate of Merit from the Ministry of Industry and Trade (1998, 2002, 2003, 2006, 2008).

• Merit of the City People's Committee. Ho Chi Minh City (2010, 2019).

• Emulation flag of the Prime Minister (2004, 2013).

• Emulation flag of the Ministry of Industry and Trade (2019).

• Traditional flag of the City People's Committee. Ho Chi Minh City (2019).

• The title of "Determined Unit" (1989, 1990, 1993, 1996)

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn