Warehouse Delivery Schedule - May 2013

02:33' PM - Tuesday, 21/05/2013

Warehouse Delivery Shedule in April - 2013

Date

Tank Truck

Barge

7 a.m. – 4 p.m.

7 p.m – 9 p.m.

Day off

7 a.m. – 4 p.m.

Mon -01

A-C

C

B

A-B-C

Tue - 02

A-B

B

C

A-B-C

Wed - 03

A-C

C

B

A-B-C

Thu -04

A-B

B

C

A-B-C

Fri - 05

A-C

C

B

A-B-C

Sat - 06

A-B

B

C

A-B

Sun - 07

C

Mon 2- 08

A-B

B

C

A-B-C

Tue - 09

A-C

C

B

A-B-C

Wed -10

A-B

B

C

A-B-C

Thu -11

A-C

C

B

A-B-C

Fri - 12

A-B

B

C

A-B-C

Sat -13

A-C

C

B

A-C

Sun -14

B

Mon - 15

A-C

C

B

A-B-C

Tue - 16

A-B

B

C

A-B-C

Wed - 17

A-C

C

B

A-B-C

Thu -18

A-B

B

C

A-B-C

Fri - 19

A-C

C

B

A-B-C

Sat - 20

A-B

B

C

A-B

Sun -21

C

Mon - 22

A-B

B

C

A-B-C

Tue - 23

A-C

C

B

A-B-C

Wed - 24

A-B

B

C

A-B-C

Thu -25

A-C

C

B

A-B-C

Fri - 26

A-B

B

C

A-B-C

Sat - 27

A-C

C

B

A-C

Sun - 28

B

Mon - 29

A-B

B

C

A-B-C

Tue - 30

A-C

C

B

A-B-C

Wed - 31

Note : After 9 p.m., only delivery Jet A1 for VINAPCO and PA

Oil sources exist at depots :

-Depot A : RON 92, DO 0.25, DO 0.05, FO 3.0, FO 3.5, FO 380

-Depot B : RON 92, RON 95, DO 0.25, DO 0.05 , FO 3.0

-Depot C : RON 92, RON 95, DO 0.05, KO

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn