Warehouse Delivery Schedule on National Holiday April 30th and May 1st.2018

Petrolimex Saigon
09:34' AM - Thursday, 26/04/2018

Dear customers, Petrolimex Saigon would like to make an announcement about the Warehouse Delivery Schedule at Nha Be Terminal on National Holidays April 30th and May 1st, 2018 as follows:

Date/Time

07:00 - 18:00

Tanker Truck

Barge

Wed 04/25

A-B-C

A-B-C

Sat 04/28

A-B-C

A-B-C

Sun 04/29

A

OFF

Mon 04/30

A-B-C

A-B-C

Tue 05/01

A-B-C

A-B-C

Oil sources exit at warehouses:

Warehouse A : RON 95-IV, E5, DO 0.001S-V, DO 0.05%S-II, FO 380, FO 3.0S, FO 3.5S, Jet A-1.

Warehouse B : RON M95-III, DO 0.001S-V, DO 0.05S-II, Jet A-1.

Warehouse C-D : E5 RON M92-II, RON M95-III, DO 0.05%S, KO.

Thank you for your trust and cooperation!

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn