Không có chuyện “bốc hơi’’ tài sản Petrolimex

 08:30 SA @ Thứ Năm - 19 Tháng Tư, 2018

Mấy ngày nay - sau khi Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã cổ phiếu: PLX) công bố Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán, một số báo đăng về việc tài sản Petrolimex bị “bốc hơi” 4.781.294.762.536 đồng.

Vậy sự thật, có hay không chuyện tài sản Petrolimex bị “bốc hơi” số tiền khủng nói trên?

Tại văn bản số 0503/PLX-HĐQT đề ngày 11.4.2018 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thuyết minh về báo cáo tài chính kiểm toán 2017 đã đăng tại đường link/nd/bao_cao/petrolimex-giai-trinh-bao-cao-tai-chinh-kiem-toan-nam-2017.html, Mục 2 nói về chênh lệch trước và sau kiểm toán đã nêu rõ: 4.871.294.762.536 đồng giảm (tương đương 7%) là do trình bày lại số liệu của 3 công ty con: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Pjico), CTCP Xây lắp I (PCC-1) và CTCP Xây lắp III (Penjico).

Trước kiểm toán: 3 công ty nói trên được tính là công ty con của Petrolimex do Petrolimex nắm giữ cổ phần chi phối.

Sau kiểm toán: 3 công ty nói trên được trình bày lại thành công ty liên kết với Petrolimex.

Lý do: Trong năm 2017 tỷ lệ vốn góp của Petrolimex tại các công ty này đã giảm xuống còn tỷ lệ lần lượt là 40,95, 30% và dưới 50%.

Chính vì vậy, khi hợp nhất tổng tài sản Petrolimex đã loại trừ tài sản của 3 công ty con nói trên ra khỏi báo cáo tài chính của mình.

Đây chỉ là sự trình bày lại nơi thể hiện tài sản đó theo quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành về kế toán theo luật pháp Việt Nam.

Khi 3 công ty nói trên chia cổ tức theo tỷ lệ vốn góp của Petrolimex thì Petrolimex hạch toán phần cổ tức thu được ghi có vào việc tăng tài sản Petrolimex tại báo cáo tài chính.

Như vậy, không có chuyện tài sản Petrolimex bị “bốc hơi”. 4.781.294.762.536 đồng nói trên vẫn nằm tại 3 công ty Pjico, PCC-1 và Penjico trong hệ thống Petrolimex với tư cách là công ty liên kết; nhưng không thể hiện tại báo cáo tài chính hợp nhất của Petrolimex.

Nguồn:  Thúy Hà
Tạp chí Công Thương