Petrolimex SAIGON

Công tác đảm bảo an toàn, PCCC – Thách thức trong quá trình tăng trưởng

Nguyễn Hữu TínTP. Kỹ thuật An toàn & Môi trường - Petrolimex Sài Gòn
01:39' CH - Thứ sáu, 10/07/2020

Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) đang hoạt động kinh doanh xăng dầu, theo luật định đây là một loại hình kinh doanh có điều kiện là phải đảm bảo an toàn. Trong đó, điều kiện an toàn PCCC là đứng hàng đầu. Chính sách chất lượng của Công ty cũng đã tuyên bố “An Toàn để tồn tại”.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Petrolimex Sài Gòn đã vất vả đối phó với đại dịch COVID 19, tuy nhiên trong những cố gắng hết sức mình cũng đã đảm bảo an toàn cho hoạt động nhập xuất, tồn trữ và phân phối với rất nhiều lượt tàu, xà lan, xe bồn giao nhận hàng tại Tổng kho Xăng dầu Nhà bè (TKNB), lượt xe bồn nhập hàng tại các Cửa hàng xăng dầu (CHXD). Điều đó nói lên sự phấn đấu không mệt mỏi của cán bộ công nhân viên và người lao động trong công tác bảo đảm an toàn, Phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Trưởng phòng Kỹ thuật An toàn & Môi trường Nguyễn Hữu Tín tham luận: "Đảm bảo an toàn PCCC tại Công ty Xăng dầu Khu vực II, những thử thách trong quá trình tăng trưởng" tại Hội nghị sơ kết 6 TDN 2020

Bên cạnh những kết quả đạt được đáng khích lệ, để công tác đảm bảo an toàn, PCCC trong sản xuất kinh doanh tại Công ty đạt được hiệu quả cao, dưới đây là những giải pháp cốt lõi:

Một là, Ban hành quy định an toàn. Trong đó thường xuyên rà soát và xây dựng các quy định về an toàn và kịp thời, chuẩn mực trong việc nhận diện yêu cầu tuân thủ pháp luật và các yêu cầu khác trong lãnh vực an toàn PCCC.

Hai là, Thiết lập lực lượng thực hiện công tác an toàn. Chú trọng xây dựng bộ máy và lực lượng thực hiện công tác an toàn đúng quy định và có chuyên môn và trách nhiệm. Điều này giúp giải quyết được ba trong bốn phương châm tại chỗ là: Chỉ huy tại chỗ, Lực lượng tại chỗ và Hậu cần tại chỗ.

Ba là, Đào tạo, huấn luyện, tuyên truyền an toàn. Học tập, chọn lọc cách thức an toàn của các Công ty xăng dầu hiện đại, đặc biệt các công ty nước ngoài. Ứng dụng, triển khai có hiệu quả các đề án an toàn trong dự án hợp tác giữa Petrolimex và Tập đoàn JXTG của Nhật Bản. Trong đó vận dụng nguyên tắc: "Nhận thức an toàn Thao tác chuyên nghiệpHành động an toàn".

Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè phối hợp với Cảnh sát PCCC & CNCH huyện Nhà Bè đã tổ chức đợt huấn luyện nghiệp vụ về PCCC & CNCH năm 2020

Bốn là, Áp dụng hệ thống quản lý an toàn tiên tiến. Nghiên cứu và triển khai ứng dụng những hệ thống, công cụ quản lý an toàn vào hoạt động sản xuất như Tiêu chuẩn ISO 45000 về an toàn sức khỏe nghề nghiệp, ISO14000 về bảo vệ môi trường, Quản trị rủi ro, Công cụ 5S. Trong đó, Một hệ thống quản trị sản xuất rõ ràng khoa học sẽ giúp phòng ngừa những mối nguy về an toàn và giảm thiểu tối đa rủi ro trong sản xuất.

Năm là, Chú trọng kiểm tra an toàn. Tăng cường và cải tiến quá trình kiểm tra, kiểm soát về an toàn. Đây là bước quan trọng trong chu trình quản trị chất lượng PDCA của vòng tròn Deming - Bước Checking. Qua kiểm tra, sẽ đề ra được hành động phòng ngừa và khắc phục phù hợp, hợp lý hóa sản xuất để đảm bảo an toàn, từ đó rà soát và cải tiến các qui trình trong sản xuất.

Sáu là, Đầu tư trang thiết bị an toàn và kỹ thuật hiện đại. Đầu tư hợp lý cơ sở vật chất trong phòng ngừa, bảo hộ, ứng cứu, khắc phục trong an toàn. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc đầu tư sơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh theo hướng hiện đại, hiệu quả và an toàn.

Bảy là, Duy trì mối quan hệ với cơ quan chức năng. Phối hợp với cơ quan chức năng, từ đó có thể: - Tranh thủ sự ủng hộ. - Để được hướng dẫn, trợ giúp. - Khắc phục, hạn chế các rủi ro.

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn