Đào tạo QSHE - Nâng tầm nhận thức "để tiến xa hơn"

 10:25 SA @ Thứ Sáu - 28 Tháng Mười, 2016

Trong 3 ngày 25, 26 và 27.10.2016, Tổng kho xăng dầu Nhà Bè (TKNB/Tổng kho) trực thuộc Công ty Xăng dầu Khu vực II - TNHH MTV (Công ty/Petrolimex Sài Gòn) đã tổ chức đào tạo củng cố và nâng cao nhận thức, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (QSHE) theo Tiêu chuẩn ISO 9001; OHSAS 18001; ISO 14001 và 5S cho gần 300 công nhân lao động trực tiếp của Tổng kho.

Phó Giám đốc TKNB Phạm Bình Phương phát biểu khai giảng lớp đào tạo

Petrolimex Sài Gòn lấy An toàn – Chất lượng – Hiệu quả làm mục tiêu quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Lực lượng lao động trực tiếp như những người lính ra trận đóng vai trò rất quan trong để thực hiện được mục tiêu này. Do vậy công việc đào tạo, không ngừng củng cố và nâng cao nhận thức về hệ thống QSHE là hết sức cần thiết. Nó giúp cho CBCNV tại Tổng kho hiểu rõ hơn về hệ thống. Từ những bài học kinh nghiệm và những điểm chưa phù hợp giữa lý thuyết và thực tế sản xuất đã giúp cải tiến hệ thống để hoạt động sản xuất kinh doanh ở riêng từng bộ phận và cả đơn vị ngày càng tốt hơn.

Sau 3 ngày đào tạo, những người tổ chức lớp học hết sức phấn khởi là: Các học viên rất chú ý lắng nghe. Những tiêu chuẩn quản lý tiên tiến tuy trừu tượng nhưng do kết hợp giữa lý thuyết và hình ảnh thực tế sinh động đã giúp các học viên tiếp thu tốt bài giảng. Qua khảo sát, đa số học viên đều cho rằng hình thức tự đào tạo, trao đổi kinh nghiệm là rất thiết thực và cần được thường xuyên duy trì. Thực tế trong nhiều năm qua Tổng kho XDNB luôn quan tâm và làm tốt công tác tự đào tạo nội bộ.

Một số hình ảnh của buổi đào tạo:

Trưởng ban Chất lượng Tổng hợp TKNB Trần Văn Hưng trực tiếp giảng dạy tại lớp đào tạo

Toàn cảnh của các buổi đào tạo

Các học viên chăm chú nghe giảng tại các buổi học

Ảnh: Ninh Thị Thu Phương

Nguồn:  Trần Văn Hưng - Ninh Thị Thu Phương  -  Ban Chất lượng Tổng hợp TKNB
Petrolimex Sài Gòn