Nâng cao chất lượng, tích hợp các tiêu chuẩn – Định hướng TQM

 05:02 SA @ Thứ Sáu - 06 Tháng Mười Một, 2015

Trải qua gần 15 năm áp dụng ISO, Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) đã có hệ thống tích hợp để quản lý chất lượng – an toàn – sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (gọi tắt QSHE) theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007 và ISO/IEC 17025:2005 (quản lý năng lực phòng thử nghiệm). Cho đến nay, hệ thống quản lý này đã trở thành một trong những công cụ trong hoạt động quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Và đây cũng là một thành quả khích lệ của Petrolimex Sài Gòn được vun đắp từ sự cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo các cấp từ Công ty đến đơn vị đã huy động, thu hút sự tham gia của CBCNV – người lao động cũng như sự quyết tâm của đội ngũ CBCNV trong quá trình triển khai thực hiện.

Toàn cảnh hội nghị

Ngày 4.12.2014, Petrolimex Sài Gòn đã tổ chức cuộc họp xem xét định kỳ hệ thống quản lý chất lượng do Chủ tịch Hội đồng chất lượng và quản trị rủi ro (HĐCL và QTRR) – Phó giám đốc Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh chủ trì nhằm tổng kết, phân tích, đánh giá kết quả, thực trạng quản lý chất lượng và đưa ra những điểm cần tiếp tục cải tiến, đổi mới để tích hợp và nâng cao chất lượng hệ thống – Hướng đến TQM.

Chủ tịch HĐCL và QTRR – Phó giám đốc Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh chủ trì cuộc họp

1) Duy trì giấy chứng nhận theo các tiêu chuẩn:

Petrolimex Sài Gòn duy trì được hiệu lực liên tục các giấy chứng nhận do Tổ chức chứng nhận Bureau Veritas Certification (BVC) và Văn phòng Công nhận Chất lượng (VILAS) cấp phù hợp với các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 và ISO/IEC 17025:2005.

Gần đây, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) đánh giá và cấp giấy chứng nhận hợp quy pha chế Xăng sinh học E5 RON 92 đưa ra thị trường từ ngày 26/11/2014 trước thời điểm Chính phủ quy định theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 22/11/2012.

Thường trực HĐCL - Trưởng ban ISO Petrolimex Sài Gòn Đào Văn Hùng
báo cáo hoạt động chất lượng năm 2014

2) Cải tiến chất lượng dịch vụ, nâng cao sự hài lòng của khách hàng:

Trong năm 2014, Công ty nâng cấp, chuẩn hóa và ban hành lại Quy trình đo lường sự hài lòng của khách hàng để áp dụng trong toàn hệ thống. Đồng thời, đề ra các tiêu chí chất lượng dịch vụ để cam kết thực hiện, làm tiêu chí đo lường sự thỏa mãn (khách hàng đánh giá).

Các thành viên HĐCL và QTRR phát biểu ý kiến

Trưởng phòng
Kinh doanh

Phạm Bình Dương
Trưởng phòng
Kỹ thuật Xăng dầu

Đinh Tấn Lợi
Phó giám đốc
Xí nghiệp Dịch vụ Xây lắp và Thương mại Petrolimex Sài Gòn

Đoàn Quốc Tuấn

Petrolimex Sài Gòn tổ chức cuộc khảo sát sự hài lòng về chất lượng dịch vụ, phục vụ của khách hàng mua lẻ tại hệ thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu với kết quả chung là 97% khách hàng hài lòng, 100% khách hàng được khảo sát phân biệt được cửa hàng xăng dầu của Petrolimex Sài Gòn với các thương hiệu khác v.v... Từ kết quả khảo sát này, Petrolimex Sài Gòn đề ra kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ, với mục tiêu trước ngày 30/06/2015 kiến tạo không gian thương mại “Văn minh – Đẳng cấp – Thân thiện” tại hệ thống cửa hàng xăng dầu.

3) Hoàn thiện công cụ 5S để cải thiện môi trường, điều kiện làm việc:

Petrolimex Sài Gòn đã hoàn tất ban hành 26 chuẩn 5S áp dụng 100% các khu vực hoạt động SXKD trong toàn Công ty. Chế độ kiểm tra 5S được duy trì định kỳ hàng quý, kết quả được thông báo rộng rãi đến toàn thể CBCNV trên mạng nội bộ Công ty.

Các thành viên HĐCL và QTRR phát biểu ý kiến

Trưởng phòng
Hành chính Tổng hợp
Lương Viết Kiên
Phó giám đốc
Tổng kho Xăng dầu Nhà bè
Nguyễn Tiến Quảng
Phó giám đốc
Xí nghiệp Bán lẻ Xăng dầu
Phạm Thế Hùng

Sau 04 năm, thực hành 5S đã được triển khai áp dụng từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc, nơi làm việc và sản xuất kinh doanh sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp và khoa học. Đặc biệt hình ảnh Công ty ngày càng được nâng cao, góp phần củng cố uy tín thương hiệu, tạo dựng niềm tin nơi khách hàng v.v...

4) Cải tiến chất lượng trao đổi thông tin:

Petrolimex Sài Gòn triển khai phần mềm quản lý văn phòng điện tử - PSE (thay thế STM) và đưa vào vận hành áp dụng từ 01/08/2014. Hệ thống trao đổi thông tin giữa các phòng ban, đơn vị được nhanh chóng, kịp thời, chính xác và tăng cường tính bảo mật thông tin.

Các thành viên HĐCL và QTRR phát biểu ý kiến

Trưởng ban
ERP
Nguyễn Thị Thu
Trưởng phòng
Pháp chế Thanh tra
Đinh Văn Tiến
Trưởng phòng
kỹ thuật an toàn môi trường
Đỗ Kim Mã

5) Hoàn thiện công cụ quản lý điều hành thông qua bộ chỉ số mục tiêu – KPI, gắn với công tác kế hoạch hóa; tổ chức đánh giá nội bộ; tiếp đón các đoàn đánh giá của đơn vị chứng nhận và đánh giá của khách hàng; duy trì định kỳ hoạt động xem xét của lãnh đạo; sinh hoạt chất lượng định kỳ dành cho đội ngũ chuyên gia; tổ chức các khóa đào tạo, truyên thông về chất lượng, phát động phong trào giải thưởng PSG v.v...

Với sự thay đổi từ phương pháp quản lý theo kinh nghiệm sang quản trị hiện đại và chuyên nghiệp, Petrolimex Sài Gòn đã, đang và sẽ liên tục cải tiến để thực hiện cam kết cung cấp cho khách hàng một dịch vụ với chất lượng tốt nhất, bảo vệ và thân thiện với môi trường, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động SXKD, minh bạch – công khai các quy trình tổ chức đến hoạt động thương mại đảm bảo sự phù hợp với các quy định của pháp luật; Nhà nước và Tập đoàn nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh tế, tài chính và giảm thiểu các rủi ro.

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC CHẤT LƯỢNG NĂM 2015

  1. Duy trì liên tục hiệu lực của giấy chứng nhận theo các tiêu chuẩn ISO (9001, 14001, 17025 và 18001); duy trì chứng nhận hợp quy pha chế xăng sinh học E5.
  2. Tiếp tục cải tiến, rà soát, tái cấu trúc và nâng cấp lại bộ tài liệu cũng như điều chỉnh lại quy trình kinh doanh để phù hợp với Nghị định 83, Thông tư 38 và quy chế kinh doanh mới của Tập đoàn.
  3. Nâng cấp chuẩn 5S tại hệ thống cửa hàng xăng dầu để kiến tạo không gian thương mại “Văn minh – Đẳng cấp – Thân thiện”.
  4. Đo lường sự thỏa mãn của khách hàng; xây dựng chuẩn chất lượng dịch vụ trong nhượng quyền bán lẻ xăng dầu.
  5. Xây dựng mới bộ chỉ số KPI, gắn vào trả lương thưởng, áp dụng đồng bộ trong toàn Công ty.
  6. Duy trì đánh giá nội bộ; hành động khắc phục – phòng ngừa sự không phù hợp.
  7. Xúc tiến chương trình quản trị rủi ro phù hợp với Tiêu chuẩn ISO 31001.
  8. Tổng kết công tác chất lượng 5 năm giai đoạn 2010 – 2015, định hướng giai đoạn tiếp theo 2016 – 2020.
  9. Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá quản lý chất lượng – an toàn – sức khỏe – môi trường.
  10. Vinh danh gương điển hình tiên tiến cho giải thưởng PSG (Productive – Safe – Green); đặc biệt hưởng ứng 40 năm Ngày thành lập Công ty.

Nguồn:  Đào Văn Hùng  -  Trưởng Ban ISO
Petrolimex Sài Gòn