08:00 SA @ Thứ Hai - 18 Tháng Bảy, 2016

Quản lý theo một chu trình
5S- năm cánh hoa xanh tuyệt vời

*
S1sàng lọcbạn ơi
Cái đã lỗi thời - kiên quyết bỏ đi

S2sắp xếptức thì
Gọn gàng, ngăn nắp - việc gì cũng nhanh

S3sạch sẽtrong lành
Mọi người chung sức thêm nhành hoa tươi

S4săn sóckịp thời
Trong ngoài, trên dưới - khắp nơi kỹ càng

Luôn nhớS5sẵn sàng
Thực hiện nghiêm túc để càng tiến xa

*
5S- như năm cánh hoa
Đồng tâm, trách nhiệm - chan hòa niềm vui

Nguồn:  Nguyễn Hồng Chuyên  -  Trưởng ban Chất lượng Tổng hợp XNBL
FB Nguyễn Hồng Chuyên