Bạn ơi, 5S đây rồi !

 02:38 CH @ Thứ Ba - 12 Tháng Bảy, 2016

Bạn ơi 5S đây rồi
Ta nên áp dụng mọi nơi mọi miền

*
S1
sàng lọcđầu tiên
Thứ không cần thiết bỏ liền bạn ơi
S2
sắp xếpmọi nơi
Ngăn nắp trật tự bạn thời nhớ cho
S3
sạch sẽthơm tho
Nhà cửa máy móc sân kho cửa hàng
S4
săn sócchỉnh trang

*
S 3-2-1 việc hàng ngày cho
S5
sẵn sàngkhỏi lo
Thoải mái làm việc tại kho, cửa hàng

*

5S xin nhớ hành trang
Kho, đội, cửa hàng sạch đẹp gọn hơn
Năng suất lao động tăng luôn
Petrolimex không ngừng tiến xa

Xem bài viết gốc tại đây

Nguồn:  Chu Thế Vinh  -  Công nhân CHXD Số 15 Phố Gạch Petrolimex Hà Sơn Bình
Công đoàn Xăng dầu Việt Nam