Ca khúc: Ước mơ xanh - Trái tim hồng

 11:30 SA @ Thứ Tư - 24 Tháng Bảy, 2019

Kết nối để tiến xa hơn

Nguồn:  Ca khúc tự biên của NLĐ Xí nghiệp  -  Tốp ca nam nữ - Cụm I XNBL
Petrolimex Sài Gòn