Cảm xúc của người lao động Petrolimex về Hội thao CNVC-LĐ khu vực Đông Nam Bộ 2023

 04:43 CH @ Chủ Nhật - 10 Tháng Chín, 2023

Hội thao CNVC-LĐ Petrolimex khu vực Đông Nam Bộ năm 2023 đã khép lại nhưng những cảm xúc và kỷ niệm khó quên vẫn còn đọng mãi trong lòng người lao động Petrolimex tham dự Hội thao - Điều đó thể hiện rõ qua nhiều nội dung đăng tải, chia sẻ của người lao động trên Facebook mà Ban truyền thông ghi nhận sau đây.

Chị Vũ Thái Anh chia sẻ hình ảnh thi đấu của mình tại Hội thao và đánh giá Hội thao đã thành công rực rỡ
Bạn Đỗ Huỳnh Xuân Hương (đơn vị Petrolimex Sài Gòn) chia sẻ cảm xúc của mình đồng thời cảm ơn Ban lãnh đạo Petrolimex Sài Gòn và Tổng kho XD Nhà Bè
Anh Đậu Thanh Sơn (đơn vị Công ty CP Xây lắp III Petrolimex) chia sẻ hình ảnh “check-in” của mình tại Hội thao
Một chia sẻ cảm xúc của bạn Hoài Phương

Facebook của Petrolimex Sông Bé chia sẻ video clip tóm lược Hội thao do đơn vị tư xây dựng

Nguồn:  Ban truyền thông
Petrolimex Sài Gòn