Xây dựng, phát triển kinh tế đi đôi với củng cố, tăng cường QPAN

 04:04 CH @ Thứ Sáu - 25 Tháng Mười Một, 2016

Sáng nay 26.11.2016,tại hội trường Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Ban Chỉ huy quân sự Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) với cương vị là Cụm trưởng Cụm Thi đua Tự vệ 10 năm 2016 đã chủ trì, tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2016 giữa 08 Ban Chỉ huy quân sự thành viên của Cụm là: Công ty xăng dầu khu vực II, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, Tổng công ty Điện lực Thành phố, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, Bưu điện Thành phố, Viễn thông Thành phố, Công ty Thuốc lá Sài Gòn.

Phó giám đốc - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Danh Hùng điều hành Hội nghị

Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2016 Cụm Thi đua Tự vệ 10 được tổ chức với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”. 08 đơn vị thành viên đã cụ thể hoá thành các chương trình hành động, giáo dục động cơ, xây dựng quyết tâm; xác định chủ đề, nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị; gắn thi đua thường xuyên với thi đua đột kích tạo động lực thi đua sản xuất kinh doanh nâng cao chất lượng, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Phong trào Thi đua Quyết thắng đã thực sự đồng hành, gắn chặt với từng lĩnh vực công tác, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đặc điểm, tính chất hoạt động của mỗi loại hình cơ quan, đơn vị và đạt hiệu quả thiết thực. Trong đó, điểm nhấn của phong trào Thi đua Quyết thắng là đã tập trung thực hiện tốt các khâu đột phá nhằm khắc phục khâu yếu, mặt yếu, khơi dậy ý thức tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức để giành những thành tích mới cao hơn trên các mặt công tác.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự Petrolimex Sài Gòn Đinh Văn Tiến trình bày báo báo tổng kết tại Hội nghị

Phó giám đốc - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Danh Hùng điều hành phần thảo luận tại Hội nghị

Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh - Đại tá Lê Phú Nhân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Các đơn vị trong Cụm Thi đua Tự vệ 10 chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Nguồn:  Mai Tuấn Anh  -  CV P. Pháp chế Thanh tra
Petrolimex Sài Gòn