Đại hội Công đoàn Petrolimex Sài Gòn lần thứ XV nhiệm kỳ 2023 - 2028

 11:21 SA @ Thứ Ba - 23 Tháng Năm, 2023

Sáng ngày 22.5.2023, Công đoàn Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại tại Hội trường Petrolimex Sài Gòn (15 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ chí Minh).

Ban Chấp hành Công đoàn Petrolimex Sài Gòn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 chụp hình lưu niệm cùng các vị đại biểu

Về phía khách mời, có Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Công đoàn Công Thương Việt Nam - Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Đường Xuân Chiến cùng các đồng chí BTV Công đoàn Xăng dầu Việt Nam; Phó trưởng Ban Tài Chính Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh Bùi Thị Ngọc Oanh, Chủ tịch Công đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh Tạ Thị Tố Trinh và Ủy viên BCH Công đoàn phụ trách Văn phòng phía Nam Công đoàn Công Thương Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Mai đến dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Về phía Petrolimex Sài Gòn, có Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Công ty Võ Văn Tân, Phó bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty Phạm Anh Tuấn,  Phó giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Công ty Phạm Bình Phương và các đồng chí trong Ban lãnh đạo, Ban chấp hành (BCH) Công đoàn Công ty/đơn vị trực thuộc cùng 150 đại biểu đại điện cho 1.580 CBCNV-NLĐ, Đoàn viên Công đoàn (ĐVCĐ) trong toàn Công ty đã về dự Đại hội.

Với tinh thần và phương châm hành động: “Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Phát triển” vì quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ - ĐVCĐ,  Đại hội đã thảo luận, thông qua Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2023; Báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn khóa XIV. Qua đó tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại, chỉ ra nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm từ đó xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác của Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XV nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn Petrolimex Sài Gòn đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội lần thứ XIV đề ra, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt trong điều kiện thế giới cũng như trong nước xảy ra nhiều biến động chưa từng có tiền lệ như: giai đoạn bùng phát của Đại dịch Covid-19; Xung đột vũ trang giữa Nga - Ukraine; Sự biến động rất dị biệt của thị trường xăng dầu,… để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

Nâng cao vai trò cùng tinh thần trách nhiệm, khuyến khích động viên NLĐ - ĐVCĐ cùng nhau phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, tạo động lực thúc đẩy hoạt động SXKD; Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động. Tổ chức tốt các phong trào thi đua và làm tốt các hoạt động xã hội từ thiện, phong trào văn hóa, thể thao, xây dựng đội ngũ NLĐ - ĐVCĐ và tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Chủ tịch Đoàn điều hành Đại hội

Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ - NLĐ; Đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho ĐVCĐ-NLĐ; Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục vận động ĐVCĐ - NLĐ; Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua; Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; Nâng cao chất lượng hoạt động Nữ công, góp phần chăm lo xây dựng đội ngũ ĐVCĐ - LĐ Nữ trong tình hình mới; Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của Ủy ban kiểm tra và Công tác tài chính Công đoàn,...

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Võ Văn Tân phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thay mặt Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Võ Văn Tân nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự cố gắng nỗ lực, đóng góp của tập thể Công đoàn Công ty, ghi nhận những thành tích Công đoàn Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh, chỉ đạo đưa ra 06 vấn đề yêu cầu BCH nhiệm kỳ 2023 - 2028 cần tập trung triển khai. Cụ thể:

Một là,BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới cần bám sát và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng bộ, Công đoàn các cấp; chủ trương, định hướng, điều hành của Ban lãnh đạo Công ty trên cơ sở đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn… để hoạt động công đoàn thiết thực, hiệu quả, sát với thực tiễn.

Hai là, phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của công đoàn trong tham gia quản lý Công ty; Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, thanh kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động. Làm tốt làm tốt vai trò, chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công nhân lao động và đoàn viên công đoàn. Tăng cường chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động; cũng như đóng góp tích cực vào hoạt động an sinh xã hội của chính quyền địa phương.

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của Công ty.

Bốn là, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố tổ chức Công đoàn thực sự trong sạch vững mạnh, là trung tâm đoàn kết, tập hợp đoàn viên; Đẩy mạnh việc bồi dưỡng, phát triển Đảng trong công nhân lao động; giới thiệu và bổ sung cho Đảng bộ những cán bộ xuất sắc trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn nhằm phục vụ cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua khen thưởng; có biện pháp để thu hút ngày càng nhiều công nhân – NLĐ tham gia đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật… Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ -thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, làm động lực cho đoàn viên Công đoàn phấn khởi thi đua lao động sản suất.

Sáu là, Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công; cùng với chính quyền Công ty, tạo mọi điều kiện để chị em Công ty được phát triển, phát huy hết năng lực bản thân và đóng góp tích cực vào hoạt động chung của Công đoàn Công ty.

Ủy viên BTV Công đoàn Công Thương Việt Nam Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn ghi nhận và biểu dương những đóng góp của tất cả CBCNV-NLĐ, ĐVCĐ, BCH Công đoàn Petrolimex Sài Gòn, nhấn mạnh các hoạt động nổi trội của Công ty và tuyên dương các tấm gương người tốt - việc tốt, tạo nên hình ảnh đẹp của NLĐ Petrolimex nói chung và Petrolimex Sài Gòn nói riêng đối với xã hội; Đồng thời yêu cầu, Công đoàn Công ty tiếp tục duy trì làm tốt để khẳng định vai trò, nâng cao vị thể của tổ chức công đoàn đặc biệt trong công tác đảm bảo An toàn Vệ sinh Lao động - Môi trường, nâng cao hoạt động của mạng lưới An toàn Vệ sinh viên…; Chú trọng thực hiện tốt Quy chế dân chủ, đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; Duy trì thực hiện tốt Chuẩn 5S từ các Kho cảng, CHXD trực thuộc đến văn phòng công ty. Đề nghị Đại hội cân nhắc, lựa chọn nhân sự bầu vào BCH Công đoàn Công ty khóa XV đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra, góp phần xây dựng Petrolimex Sài Gòn phát triển bền vững.

UV BTV Công đoàn Công Thương Việt Nam - Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn (thứ 9, từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Petrolimex Sài Gòn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Với tinh thần phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, Đại hội đã tập trung thảo luận, tham luận các nội dung và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028; Bầu ra Ban Chấp hành khóa XV gồm 15 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Xăng dầu Việt Nam lần thứ VI gồm 08 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Đại hội Công đoàn Petrolimex Sài Gòn nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của CBCNV-NLĐ, ĐVCĐ cùng nhau chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XV đã đề ra. 

Một số hình ảnh tại Đại hội:

UV BTV Công đoàn Công Thương Việt Nam - Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn (thứ 5, từ phải qua) và Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Võ Văn Tân (thứ 6, từ phải qua) tặng hoa và quà chia tay BCH Công đoàn Petrolimex Sài Gòn nhiệm kỳ XIV (2016 - 2023)
Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Petrolimex Sài Gòn Phạm Bình Phương thông qua quy chế làm việc tại Đại hội
Trưởng ban kiểm phiếu Sử Trí Thức điều hành công tác bầu cử
Các đại biểu bỏ phiếu
Thư ký đoàn
Phó giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè Lê Hữu Hướng trình bày tham luận: Vai trò của Tổ chức Công đoàn trong công tác an sinh xã hội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa
Phó giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Chi nhánh Xăng dầu Sài Gòn Đặng Văn Hoài trình bày tham luận: Vai trò của tổ chức Công đoàn trong những giai đoạn đặc biệt như giai đoạn chống dịch covid-19 và khan hiếm nguồn cung xăng dầu trên thị trường ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của đơn vị 
Phó Chánh văn phòng - Trưởng Ban nữ công Công ty Nguyễn Thị Diễm Thu trình bày tham luận: Vai trò của Công tác nữ - nữ công trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức Công đòan và nhiệm vụ phát triển cán bộ lãnh đạo nữ của Công ty
Phó trưởng phòng Kinh doanh - Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Kinh doanh Hòang Thị Thu Hà trình bày tham luận: Vai trò của Công đoàn bộ phận trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị - nhiệm vụ tổ chức hoạt động Kinh doanh xăng dầu của Công ty
Các đại biểu thống nhất biểu quyết bằng hình thức giơ tay
Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội do Người lao động Petrolimex Sài Gòn biểu diễn

Nguồn:  Ban truyền thông
Petrolimex Sài Gòn