Cải tiến - Đổi mới - Phát triển

 01:51 CH @ Thứ Năm - 07 Tháng Năm, 2020

Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Xăng dầu khu vực II Nguyễn Văn Cảnh ngày 07.5.2020 tại Đại hội toàn thể đảng viên của Đảng bộ bộ phận Tổng kho xăng dầu Nhà Bè lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đây là thời điểm có ý nghĩa sâu sắc của toàn Đảng, toàn dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020. Đồng thời, đây cũng là giai đoạn toàn thể CB.CNV Tổng kho xăng dầu Nhà Bè (Tổng kho/TKNB) đã và đang nỗ lực thực hiện tốt các phong trào thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập Công ty xăng dầu khu vực II (Petrolimex Sài Gòn/Công ty) (17.9.1975 – 17.9.2020) và kỷ niệm 45 năm thành lập Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè ( 22.8.1975 – 22.8.2020).

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc TKNB Bùi Công Minh chủ trì khai mạc và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty, trình bày dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo Kiểm điểm BCH nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng thời yêu cầu toàn thể đảng viên, CBCNV-NLĐ Tổng kho tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, cùng nhau đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm trong tất cả các hoạt động, góp phần vào sự phát triển bền vững của đơn vị.

Dự và chỉ đạo Đại hội có Bí thư đảng bộ, Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh; Giám đốc Petrolimex Sài Gòn Võ Văn Tân; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng bộ, Trưởng Văn phòng Đảng - Đoàn Công ty cùng với sự tham dự của 130 đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ bộ phận TKNB.

Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh phát biểu và chỉ đạo tại Đại hội, ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được của Đảng bộ TKNB trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời yêu cầu Đảng bộ cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong phương hướng, mục tiêu, giải pháp đã đề ra của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thay mặt toàn thể Đảng viên dự Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Tổng kho Bùi Công Minh tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Công ty Nguyễn Văn Cảnh; Đảng bộ Tổng kho sẽ đưa các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư, Chủ tịch Công ty vào chương trình hành động, nghị quyết hàng năm và của cả nhiệm kỳ 2020 – 2025, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo trên.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội, từ nhiều tháng qua toàn Đảng bộ đã quán triệt sâu sắc những chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng cấp trên. Đảng bộ đã phát huy dân chủ, trí tuệ để nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến cho dự thảo các Văn kiện Đại hội đảng các cấp. Dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng bộ Tổng kho được hoàn chỉnh trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của BCH Đảng ủy Công ty, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng kho, ý kiến đóng góp của tất cả các đảng viên, tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên và cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè; qua nhiều lần chỉnh sửa bổ sung, Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Tổng kho nhất trí thông qua để trình ra Đại hội hôm nay.

Hiện nay, toàn Đảng bộ Tổng kho có 8 chi bộ trực thuộc với 130 đảng viên (08 đảng viên dự bị); 18 đảng viên nữ; trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, toàn đảng bộ kết nạp được 39 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 156 % so với Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

Trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Tổng kho Bùi Công Minh khẳng định: trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng Đảng bộ Tổng kho đã lãnh đạo đơn vị đạt được những kết quả sau đây:

1. Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong mọi hoạt động tại Tổng kho.

2. Sản lượng xuất nhập tăng; thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch; kiểm soát tốt chất lượng và số lượng xăng dầu.

3. Đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa theo kế hoạch được giao; doanh thu và lợi nhuận kinh doanh dịch vụ tăng.

4. Thực hiện tốt các đề án kinh doanh kho, cải tiến quy trình, tự động hóa, hiện đại hóa kho dầu. Cải tiến phong cách phục vụ khách hàng.

5. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng: duy trì nền nếp sinh hoạt, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong tình hình hiện nay. Phát triển được nhiều đảng viên, chất lượng đảng viên ngày được nâng cao.

6. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng điều lệ, phát huy tốt chức năng và tích cực tham gia các phong trào, công tác từ thiện xã hội do Đảng, Nhà nước và địa phương phát động. Các tổ chức đoàn thể đều đạt vững mạnh, xuất sắc.

Đồng thời, trong báo cáo chính trị nêu rõ nhiệm kỳ 16 (2020-2025) còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng toàn Đảng bộ quyết tâm phấn đấu đạt được các mục tiêu cơ bản sau đây:

1. Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong mọi hoạt động tại Tổng kho.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước.

3. Đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, văn minh thương mại.

4. Đẩy mạnh công tác kinh doanh kho. Gia tăng sản lượng.

5. Hiện đại hóa Tổng kho xăng dầu Nhà Bè tiến tới tự động hoa toàn phần trong quá trình vận hành kho cảng.

6. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty, Tổng kho.

7. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV; hưởng ứng tích cực các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội

8. Tiếp tục đổi mới, nâng cao nội dung sinh hoạt chi bộ; phát triển đảng viên.

9.Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đoàn kết, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong tình hình hiện nay.

Để làm rõ hơn báo cáo chính trị, đại hội được nghe các bài tham luận của các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè.

Với tinh thần dân chủ, tại Đại hội, các đ/c đảng viên trong toàn đảng bộ đã bầu chọn 09 đồng chí vào BCH đảng ủy; giới thiệu chức danh Bí thư Đảng bộ TKNB nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Petrolimex Sài Gòn nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đ/c được bầu, được giới thiệu đều đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Đảng, đảm bảo được tính kế thừa, là những đồng chí đủ phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, để thực hiện trọng trách mà Đảng bộ và các đảng viên, CB. CNV người lao động trong Đảng bộ giao phó trong nhiệm kỳ mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả nổi bật của Đại hội là sự nhất trí cao trên tất cả các vấn đề về quan điểm, chủ trương và những giải pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; kết quả này của Đại hội là sản phẩm trí tuệ của toàn Đảng bộ và của toàn thể CB-CNV người lao động trong đơn vị.Thành công của Đại hội là động lực để đưa các Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống và là niềm tin, là sức mạnh của sự đoàn kết, dân chủ trong toàn Đảng bộ để vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Ngay sau Đại hội, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Công ty Nguyễn Văn Cảnh đã chủ trì cuộc họp BCH Đảng ủy khóa mới, BCH đảng ủy đã bầu 03 đ/c vào Ban Thường vụ đảng ủy (đ/c Bùi Công Minh, đ/c Trịnh Đình Điện, đ/c Trương Thị Việt Hương); Bí thư Đảng ủy đồng chí Bùi Công Minh; phó Bí thư đảng ủy đồng chí Trịnh Đình Điện; đ/c Trương Thị Việt Hương phụ trách công tác Kiểm tra của Đảng ủy TKNB.

Đại hội Đảng bộ bộ phận TKNB lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã thông qua Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội và kêu gọi toàn thể đảng viên, CBCNV-NLĐ trong đơn vị phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung trí tuệ, thực hiện tốt nghị quyết của Đảng các cấp; hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ; xây dựng Đảng bộ bộ phận TKNB tiếp tục đạt danh hiệu Đảng bộ “trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; đơn vị luôn phát triển bền vững "Đểtiến xa hơn”.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Thực hiện nghi thức chào cờ và hát Quốc ca trang nghiêm

Thực hiện quyền biểu quyết bằng hình thức thức giơ thẻ Đảng

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội …

… Đoàn thư ký tại Đại hội Đảng bộ bộ phận Tổng kho

Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận Tổng kho Trịnh Đình Điện …

Uỷ viên BTV Đảng ủy Đảng bộ bộ phận Tổng kho Trương Thị Việt Hương …

Đảng ủy viên Đảng bộ bộ phận Tổng kho Trịnh Kim Nhung …

Bí thư Chi bộ 4- Đ/c Nguyễn Hồng Thắng, trình bày tham luận: Các giải pháp để làm tốt công tác phát triển đảng viên mới.

Bí thư Chi bộ 3B – Đ/c Nguyễn Xuân Quang trình bày: Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, gia tăng sản lượng, vận hành kho dầu an toàn.

Phó bí thư Chi bộ 2 – Đ/c Mai Tuấn Anh với tham luận: Các giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Chi ủy viên Chi bộ 1, Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên trình bày tham luận: Nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong công tác lao động, tuyển dụng và đào tạo để đáp ứng đề án đổi mới hiện đại hóa, tự động hóa kho dầu và văn minh thương mại.

Tổ trưởng Tổ bầu cử Đ/c Diệp Thế Vũ thông báo Nguyên tắc, thể lệ bầu cử

Tổ chức bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 -2025 và bầu Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Petrolimex Sài Gòn

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh (thứ 7, từ trái sang) và Giám đốc Petrolimex Sài Gòn Võ Văn Tân (thứ 6, từ phải sang) cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Văn phòng Đảng - Đoàn Công ty chụp ảnh với Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Tổng kho nhiệm kỳ 2020-2025

Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Tổng kho nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên đầu tiên

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh phát biểu và chỉ đạo phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành đảng bộ bộ phận Tổng kho nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện đo thân nhiệt và phát khẩu trang cho đại biểu tham dự họp Đại hội.

Ảnh : Thu Phương – Trí Thắng

Nguồn:  Trịnh Kim Nhung  -  Ban Chấp hành Đảng bộ TKNB
Petrolimex Sài Gòn