Thư cảm ơn của BCH Hội Cựu chiến binh Petrolimex Sài Gòn

 08:25 SA @ Thứ Sáu - 21 Tháng Mười Hai, 2018

Nguồn:  Nguyễn Tiến Quảng  -  Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
Petrolimex Sài Gòn