Petrolimex SAIGON

Phổ biến, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW

Lê Minh BổnVăn phòng Đảng - Công đoàn - Petrolimex Sài Gòn
11:00' SA - Thứ hai, 20/03/2017

Sáng ngày 19.4.2017, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đảng ủy Công ty xăng dầu Khu vực II tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2017: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa" tại Hội trường Petrolimex Sài Gòn - Số 15 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Hội nghị học tập chuyên đề năm 2017

Dự hội nghị, có Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương (DNTMTW) tại TP. Hồ Chí Minh; Bí thư, Phó bí thư các Đảng bộ/Chi bộ cơ sở, Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở cùng lãnh đạo, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, chuyên viên các Ban/Văn phòng/Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP. Hồ Chí Minh.

Về phía Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn/Công ty), có BCH Đảng bộ, Ban lãnh đạo, Chủ tịch/Phó chủ tịch Công đoàn/Bí thư Đoàn Thanh niên, Trưởng phòng/ban nghiệp vụ Công ty; Ban giám đốc, Bí thư/Phó bí thư các Đảng bộ Bộ phận (BP), Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc cùng toàn thể Bí thư các Chi bộ thuộc Đảng bộ BP.

Thực hiện kế hoạch số 30-KH/ĐUK ngày 10.4.2017 của Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP. Hồ Chí Minh về tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân; tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm học đi đôi với làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể.

Hội nghị đã được nghe GVCC. TS Nguyễn Việt Hùng - Trưởng khoa Xây dựng Đảng Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh trình bày. Với cách truyền đạt gần gũi, cụ thể mà sâu sắc, GVCC. TS Nguyễn Việt Hùng đã cung cấp những thông tin, tư liệu sinh động và thực tế về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người, giúp chúng ta đã gần gũi nay càng gần gũi hơn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, để "Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại" mãi là khẩu hiệu và phương châm của chúng ta trong học tập và thi đua lao động sản xuất.

Trưởng Khoa Xây dựng Đảng Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh - GVCC. TS Nguyễn Việt Hùng với những nội dung trao đổi ngắn gọn súc tích và sâu sắc

Thông qua hội nghị đã giúp các đại biểu tham dự hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của mỗi cá nhân, để tư tưởng Hồ Chí Minh đi sâu vào cuộc sống, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bí thư Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP. Hồ Chí Minh Đỗ Đức Thiện phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Nhuận phát biểu khai mạc

Các đại biểu tham dự chăm chú lắng nghe những câu chuyện xúc động về Bác

Hội nghị học tập chuyên đề năm 2017 của Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP. Hồ Chí Minh đã thành công tốt đẹp

Ảnh: Nam Phương

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn