Nâng cao chất lượng sinh hoạt tại Chi bộ

 10:20 SA @ Thứ Bảy - 13 Tháng Mười Hai, 2014

Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ Bộ phận (BP) Xí nghiệp Bán lẻ Xăng dầu (XNBL) về công tác xây dựng Đảng và chương trình công tác trọng tâm năm 2014. Nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các Cấp ủy Chi bộ trực thuộc, sáng ngày 11.12.2014, Đảng bộ BP XNBL tổ chức Hội nghị trao đổi nghiệp vụ công tác Đảng. Bí thư Đảng bộ - Giám đốc XNBL Dương Văn Phi chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Đảng bộ - Phó Giám đốc XNBL Lại Quang Ngữ, Cán bộ chuyên trách của Đảng ủy Công ty Xăng dầu Khu vực II Trần Anh Văn, các đồng chí trong BCH Đảng bộ BP XNBL cùng toàn thể các cấp ủy Đảng của 13 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ BP Xí nghiệp.

Toàn cảnh buổi trao đổi nghiệp vụ công tác Đảng

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yêu cầu quan trọng của công tác xây dựng Đảng, không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thực hiện tôt chức năng, nhiệm vụ của chi bộ cơ sở, hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng tại chi bộ cơ sở.

Các đại biểu tham dự chăm chú lắng nghe báo cáo nghiệp vụ công tác Đảng

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Đảng bộ - Giám đốc XNBL Dương Văn Phi nhấn mạnh: Sau hội nghị trao đổi phải tạo được sự chuyển biến thực sự rõ rệt trong việc nâng cao vai trò của cấp ủy, bí thư và chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời khẳng định, đây là việc làm để cụ thể hoá những nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban tổ chức TW về “Nội dung sinh hoạt chi bộ” cũng như Nghị quyết của Đảng bộ Công ty, Xí nghiệp; đồng thời yêu cầu các chi bộ phải gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Bí thư Đảng bộ - Giám đốc XNBL Dương Văn Phi phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt BCH Đảng bộ BP XNBL, Phó Bí thư Đảng bộ - Phó Giám đốc XNBL Lại Quang Ngữ báo cáo nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu về nghiệp vụ công tác Đảng như: Phổ biên chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, cấp ủy chi bộ và vai trò, trách nhiệm của bí thư chi bộ; trình tự tiến hành, nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề; trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho đảng viên dự bị, … Hội nghị thảo luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn tại cơ sở, tập trung nêu rõ làm thế nào để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; vai trò của cấp ủy, bí thư chi bộ trong các buổi sinh hoạt.

Phó bí thư Đảng bộ - Phó Giám đốc XNBL Lại Quang Ngữ trao đổi tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến về công tác Đảng: Các giải pháp đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với nhiệm vụ cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới. tháo gỡ những khó khăn trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị, giác ngộ cho quần chúng, phân công kèm cặp giúp đỡ quần chúng vào Đảng, rèn luyện đảng viên mới, công tác xác minh lý lịch phục vụ việc phát triển Đảng, chuyển Đảng chính thức cho đảng viên dự bị, …

Cán bộ chuyên trách của Đảng ủy Công ty Trần Anh Văn trao đổi về nghiệp vụ công tác Đảng

Nguồn:  Nguyễn Hồng Chuyên  -  Phó bí thư Chi bộ Kỹ thuật XNBL
Đảng bộ Petrolimex Sài Gòn