2 mục tiêu xuyên suốt phong trào thi đua 2015

 04:37 CH @ Thứ Hai - 05 Tháng Giêng, 2015

Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) Trần Văn Thịnh và Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam Đinh Thái Hương đã chính thức phát đi hiệu lệnh về Phong trào thi đua Giai đoạn II (từ ngày 01.01.2015 đến ngày 12.01.2016) với 2 mục tiêu xuyên suốt như sau:

Mục tiêu thứ nhất: Nâng cao năng suất, chất lượng, dịch vụ và hiệu quả SX-KD

Để đạt được mục tiêu này, các đơn vị tập trung vào nghiên cứu kỹ diễn biến thị trường, quản lý tốt quan hệ khách hàng, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kinh doanh hàng hóa/dịch vụ do các Tổng công ty, Công ty chuyên ngành Petrolimex sản xuất, cung cấp: Dầu nhờn Petrolimex, Gas Petrolimex, Sơn Petrolimex, Nước giặt Jana, Bảo hiểm Pjico, … trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế so sánh tại các cửa hàng xăng dầu (CHXD) Petrolimex, cửa hàng chuyên doanh Petrolimex.

Tiếp tục đầu tư phát triển theo chiến lược mục tiêu, ứng dụng nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quản lý, quản trị doanh nghiệp; bảo đảm an toàn về người và tài sản (tiền, hàng), nâng cao hiệu quả khai thác tài sản, nâng cao năng suất lao động, bảo đảm công ăn việc làm và từng bước nâng cao thu nhập của người lao động; thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh (SX-KD), hoàn thành toàn diện kế hoạch 2015; bảo toàn, phát triển vốn của doanh nghiệp.

Mục tiêu thứ hai: Petrolimex “trách nhiệm - nhiệt huyết - lạc quan - tin cậy” để tiến xa hơn

Để đạt được mục tiêu này, các đơn vị động viên CBCNV-NLĐ trong toàn hệ thống thi đua xây dựng đơn vị an toàn về mọi mặt, nâng cao tinh thần đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong lao động sản xuất và tích cực tham gia các phong trào về văn hóa, về trách nhiệm cộng đồng.

Cơ sở triển khai các hoạt động này là: Văn hóa doanh nghiệp và Bộ quy tắc ứng xử Petrolimex với 8 quy tắc cụ thể, Quy chế Dân chủ cơ sở, Nghị quyết TW 9 (Khóa XI) và các nội dung cụ thể đã nêu tại văn bản số1366/PLX-VP ngày 17.10.2014.

Qua phong trào, cần tìm tòi phát hiện, chăm lo xây dựng các điển hình tiên tiến để tôn vinh, chia sẻ kinh nghiệm tạo lập sự lan tỏa rộng lớn đến toàn hệ thống, đến tất cả CBCNV-NLĐ.

Văn bản liên tịch số 1791/PLX-VP ngày 26.12.2014 của Lãnh đạo Tập đoàn cũng chỉ rõ: Đảng ủy, Chính quyền, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội CCB tại các đơn vị là nòng cốt tạo lập phong trào thi đua bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả; gắn kết với các ngày lễ lớn của đất nước và các phong trào do Đảng, Nhà nước phát động, như “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào thi đua yêu nước.

Phong trào thi đua Giai đoạn II do Petrolimex phát động là sự tiếp nối của kết quả Phong trào thi đua Giai đoạn I (từ 15.10.2014-31.12.2014) đã đạt được nhiều thành tích rất đáng khích lệ.

Trong bối cảnh xăng dầu thế giới biến động giảm với biên độ lớn - sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng khi mỗi CBCNV-NLĐ Petrolimex thông qua phong trào thể hiện tinh thần vượt khó, đóng góp sức lực và trí tuệ của mình vào xây dựng đơn vị. Thực tiễn ở Petrolimex đã chứng minh rằng: Chúng ta nỗ lực - chúng ta sẽ thành công.

Nguồn:  Phạm Ngọc Tú  -  CV. Phòng Quan hệ Công chúng - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Petrolimex