Nhiên liệu Diesel mức IV (DO 0,05S)

 01:21 CH @ Thứ Năm - 14 Tháng Mười Hai, 2023

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 03:2023/PLXlà tài liệu quy định các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm nhiên liệu điêzen (DO) đã được Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) phê duyệt và công bố áp dụng theo Quyết định số 28/PLX-QĐ-TGĐ ngày 31 tháng 01 năm 2023.

Các chỉ tiêu chất lượng và phương phát thử tương ứng của Nhiên liệu Điêzen mức II (DO 0,05S) được quy định như sau:

Nguồn:  Ban truyền thông
Petrolimex