Mazut 380 - 0,5S (RMG) [FO 380 - 0,5S]

 09:20 SA @ Thứ Tư - 05 Tháng Hai, 2020

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 04:2019/PLX thay thế TCCS 04:2015/PETROLIMEX

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 04:2019/PLXlà tài liệu quy định các chỉ tiêu chất lượng cho nhiên liệu dùng cho các thiết bị lò đốt công nghiệp dùng cho các điều kiện vận hành và khí hậu khác nhau, gọi tắt là nhiên liệu đốt lò (dầu mazút), ký hiệu FO đã được Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) phê duyệt và công bố áp dụng theo Quyết định số:015/PLX-QĐ-TGĐ ngày 14 tháng 01 năm 2020.

Tiêu chuẩn cơ sở này có thể được xem xét, sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thực tiễn sử dụng và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Mazut 380 - 0,5S (RMG) [viết tắt FO 380 - 0,5S] là tên hàng hóa của nhiên liệu đốt lò công nghiệp có độ nhớt lớn nhất là 380 cSt và có hàm lượng lưu huỳnh lớn nhất là 0,5% khối lượng.

Các chỉ tiêu chất lượng và phương phát thử tương ứng của Nhiên liệu đốt lò (FO) được quy định như sau:

Nguồn:  Ban truyền thông
Petrolimex