07:13 SA @ Thứ Năm - 18 Tháng Mười Một, 2021

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 05:2019/PLX thay thế TCCS 05:2009/PETROLIMEX

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 05:2019/PLXlà tài liệu quy định các chỉ tiêu chất lượng của nhiên liệu hàng hải dùng cho các động cơ tàu biển, vận hành ở các điều kiện khác nhau, gọi tắt là RMG, bao gồm 02 loại chính là Mazút 180 - 05S (RMG) [FO 180 - 0,5S] và Mazút 380 - 05S (RMG)[FO 380 - 0,5S] đã được Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) phê duyệt và công bố áp dụng theo Quyết định số:014/PLX-QĐ-TGĐ ngày 14 tháng 01 năm 2020

Tiêu chuẩn cơ sở này có thể được xem xét, sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thực tiễn sử dụng và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Mazut 180 - 0,5S (RMG) [viết tắt FO 180 - 0,5S]: là tên hàng hóa của nhiên liệu hàng hải dùng cho động cơ tàu biển có độ nhớt lớn nhất là 180 cSt và tương đương với loại RMG 180 trong phân loại ISO 8217.

Mazut 380 - 0,5S (RMG) [viết tắt FO 380 - 0,5S]:là tên hàng hóa của nhiên liệu hàng hải dùng cho động cơ tàu biển có độ nhớt lớn nhất là 380 cSt và tương đương với loại RMG 380 trong phân loại ISO 8217.

Các chỉ tiêu chất lượng của nhiên liệu hàng hải và phương pháp thử được quy định như sau:

Nguồn:  Ban truyền thông
Petrolimex