Petrolimex SAIGON

Xăng RON92-II

Ban websitePetrolimex
01:15' CH - Thứ tư, 04/10/2017

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2015/PLX là tài liệu quy định các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm Xăng không chì đã được Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) phê duyệt và công bố áp dụng theo Quyết định số: 005/PLX-QĐ-TGĐ ngày 05 tháng 01 năm 2016.

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2015/PLX được sửa đổi, bổ sung lần 01 theo Quyết định số: 549/PLX-QĐ-TGĐ ngày 07 tháng 12 năm 2016.

Các chỉ tiêu chất lượng và phương phát thử tương ứng của Xăng không chì được quy định như sau:

Petrolimex
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn