02:17 CH @ Thứ Tư - 01 Tháng Hai, 2023

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2023/PLXlà tài liệu quy định các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm Xăng không chì đã được Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) phê duyệt và công bố áp dụng theo Quyết định số 28/PLX-QĐ-TGĐ ngày 31/01/2023.

Tiêu chuẩn cơ sở này có thể được xem xét, sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thực tiễn sử dụng và phù hợp với các Quy định của pháp luật hiện hành.

Nguồn:  Ban truyền thông
Petrolimex