Chuỗi dịch vụ tiện ích tại hệ thống cửa hàng xăng dầu

 09:18 SA @ Thứ Sáu - 28 Tháng Hai, 2014

Với mục tiêu xây dựng một hình ảnh mạng lưới CHXD hiện đại, văn minh, mang lại nhiều tiện ích cho người tiêu dùng; sử dụng hiệu quả mặt bằng, không gian và các lợi thế thương mại khác, tạo sự khác biệt và thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng khi vào giao dịch, ngày 26/02/2014, Công ty Xăng dầu khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) đã tổ chức cuộc họp lần 2 thông qua đề án: “Chuỗi dịch vụ tiện ích tại hệ thống cửa hàng xăng dầu Petrolimex Sài Gòn”.

Đánh giá được tầm quan trọng của mô hình, nhận thức đây có thể là bước chuyển mình, đột phá mới trong hoạt động kinh doanh, xây dựng hình ảnh của Petrolimex trên thị trường trong thời gian tới, tham dự cuộc họp có Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng/ban nghiệp vụ Công ty/Xí nghiệp bán lẻ và một số Cửa hàng trưởng CHXD.


Phó giám đốc Công ty Nguyễn Văn Cảnh phát biểu khai mạc

Trên cơ sở nội dung được trình bày, các ý kiến góp ý tại cuộc họp, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Trần Văn Thắng đã biểu dương nỗ lực của Ban nghiên cứu đề án, đồng thời đánh giá đây sẽ là một bước phát triển mới, đa dạng hóa trong hoạt động của Petrolimex Sài Gòn, phù hợp với xu thế phát triển trong tương lai, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh chung của toàn Công ty.


Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Trần Văn Thắng phát biểu chỉ đạo

Kết thúc cuộc họp, được sự ủy quyền của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Trần Văn Thắng, Phó Giám đốc Công ty Nguyễn Văn Cảnh đã thay mặt lãnh đạo Công ty kết luận phê duyệt thông qua đề án; đồng thời chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ phối hợp với Xí nghiệp khẩn trương triển khai các nội dung của đề án vào thực tiễn nhằm sớm đem lại hiệu quả.

Đề án “Chuỗi dịch vụ tiện ích tại hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu” được lãnh đạo Công ty xăng dầu khu vực II giao cho Xí nghiệp bán lẻ nghiên cứu thực hiện nhằm khai thác tối ưu nguồn lực về cơ sở vật chất kỹ thuật. Mục tiêu để hình thành một chuỗi các dịch vụ: Xăng dầu - Sản phẩm hóa dầu - Rửa xe - Ngân hàng - Bảo hiểm - Cửa hàng tiện ích … tạo thuận lợi cho khách hàng, người dân, góp phần bình ổn thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Petrolimex Sài Gòn “để tiến xa hơn”.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

I
I

Nguồn:  Nguyễn Trung Kiên  -  Phó trưởng Phòng PTDN
Petrolimex Sài Gòn