Những cam kết PLX khi lên sàn

 04:00 CH @ Thứ Hai - 08 Tháng Năm, 2017

Chúng tôi là PLX

Thực hiện: Nam Phương - Thanh Tâm

Nguồn:  Thanh Tâm  -  Ban biên tập Website
Petrolimex Sài Gòn