Thiết thực & hiệu quả

 03:12 CH @ Thứ Sáu - 14 Tháng Mười Một, 2014

Vào lúc 14 giờ ngày 14.11.2014 tại Hội trường Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn): Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương (DNTMTW) tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết về kết quả phối hợp công tác Đảng giai đoạn 2010 - 2015 và đề ra phương hướng phối hợp giai đoạn 2015 - 2020.

Đền dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí (đ/c) Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Đ/c Nguyễn Văn Lịch - Bí thư Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP. Hồ Chí Minh và đ/c Bùi Ngọc Bảo - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có các ban của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, cấp ủy các Tổng công ty (Gas, Vận tải Xăng dầu Đường thủy, Hóa dầu) và ngân hàng PGBank trực thuộc Petrolimex và cấp ủy 14 đơn vị thành viên Petrolimex trực thuộc Đảng bộ Khối DNTMTW tại TP. Hồ Chí Minh.

Thiết thực

Đ/c Đỗ Đức Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP.Hồ Chí Minh trình bày báo cáo

Bốn nội dung chủ yếu phối hợp trong công tác Đảng giai đoạn 2010 - 2015 được hội nghị tổng kết đánh giá là thiết thực.

Với nhiều hoạt động đặc trưng và phong phú, Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP. Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công tác kiểm tra giám sát và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), nhận xét đánh giá cán bộ gắn với quy hoạch cấp ủy cơ sở, công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với công tác xây dựng Đảng, tuyên truyền vận động gắn với các phong trào Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tọa đàm/hội thảo gắn với việc hóa giải các vấn đề mới phát sinh và các giải pháp phát triển sản xuất - kinh doanh (SX-KD), v.v…

Bên cạnh việc chia sẻ thông tin chính thức 13 lần Đảng ủy Petrolimex gửi Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP. Hồ Chí Minh, còn có 1 kênh thông tin không kém phần quan trọng bởi tính thời sự và toàn diện - đó là hệ thống website của 14 đơn vị thành viên Petrolimex phía Nam.

Với 907 đảng viên, 4.207 cán bộ công nhân viên chức - người lao động (CBCNV-NLĐ) hoạt động tại 14 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau với nhiều tổ chức chính trị - xã hội (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, …) dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy các cấp đã luôn hoàn thành toàn diện kế hoạch SX-KD hàng năm, phát triển đúng định hướng của Petrolimex và bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh mà Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP. Hồ Chí Minh là chiếc “cầu nối” vững chắc & tin cậy.

324 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng, 14 tổ chức cơ sở Đảng luôn giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh, nhiều đơn vị thành viên Petrolimex được đánh giá là phát huy tốt vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước - điển hình là Petrolimex Sài Gòn và tạo lập được hình ảnh đẹp tại Thành phố mang tên Bác.

Đây là những kết quả thiết thực của sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 cấp ủy Đảng trong giai đoạn 2010-2014 được các đại biểu dự hội nghị ghi nhận, đánh giá cao. Đồng thời được các đảng bộ báo cáo tham luận, làm rõ nét và khẳng định những kết quả thiết thực này trong công tác xây dựng Đảng.

Cơ sở của sự phối hợp này là “Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương” theo Quyết định số 197-QĐ/TW ngày 24.11.2008 của Ban bí thư Trung ương - đã được Đảng ủy Petrolimex và Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP. Hồ Chí Minh hiện thực hóa và cam kết bằng Thỏa thuận ký kết ngày 04.3.2011.

Hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh: biểu dương sự phối hợp thiết thực của 2 cấp uỷ trong thời gian qua và yêu cầu tiếp tục thắt chặt hơn nữa để phát huy trong thời gian tới. Đánh giá đây là mô hình tốt, hiệu quả và là cách thức hay trong phối hợp công tác xây dựng Đảng giữa doanh nghiệp nhà nước / tập đoàn kinh tế trung ương và cấp uỷ địa phương sẽ được thành uỷ nghiên cứu và nhân rộng trong công tác xây dựng Đảng .

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo

Đ/c Bùi Ngọc Bảo - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủỵ, Chủ tịch HĐQT Petrolimex
phát biểu
Đ/c Nguyễn Văn Lịch - Bí thư Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu

Để phối hợp trong công tác xây dựng Đảng giữa 2 Đảng ủy được chặt chẽ khắn khít thiết thực và tăng tính hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo, 2 bên đã ký thỏa thuận với 7 nội dung chủ yếu:

Một là, tăng cường lãnh đạo, đặc biệt là phát huy vai trò của Bí thứ cấp ủy.

Hai là, tạo lập đồng thuận để phát triển bền vững trên cơ sở quán triệt các nghị quyết Trung ương, chủ trương chính sách của nhà nước và pháp luật.

Ba là, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Bốn là, tăng cường lãnh đạo cán bộ thông qua công tác quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ.

Năm là, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội CCB, …) gương mẫu, xung kích trong phát triển đơn vị, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng Đảng, …).

Sáu là, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát thực tiễn sâu sát hơn; xây dựng tấm gương Bí thư Chi bộ giỏi, tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

Bẩy là, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng chuẩn bị tốt, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà chụp ảnh lưu niệm với 2 cấp uỷ

Một số hình ảnh:

Đ/c Trịnh Bá Bộ - Phó Bí thư Đảng ủy,
Phó Giám đốc Petrolimex Sài Gòn tham luận
Đ/c Dương Công Khẩn - Bí thư Đảng ủy,
Phó Giám đốc Công ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn
tham luận
Đ/c Phan Văn Kỳ - Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch HĐQT CTCP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex tham luận
Đ/c Vương Chí Năng - Phó Bí thư Đảng ủy,
Phó Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex
kiêm Giám đốc Chi nhánh Hóa chất Sài Gòn
tham luận
Hai cấp uỷ trao tặng quà lưu niệm

Nguồn:  Nguyễn Văn Cảnh  -  UV Thường vụ Đảng bộ Petrolimex Sài Gòn
Petrolimex Sài Gòn